תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כד

א הנה יהוה בוקק הארץ, ובולקה; ועוה פניה, והפיץ ישביה.  ב והיה כעם, ככהן, כעבד כאדניו, כשפחה כגברתה; כקונה, כמוכר, כמלוה כלוה, כנשה כאשר נשא בו.  ג הבוק תבוק הארץ, והבוז תבז:  כי יהוה, דבר את-הדבר הזה.  ד אבלה נבלה הארץ, אמללה נבלה תבל; אמללו, מרום עם-הארץ.  ה והארץ חנפה, תחת ישביה:  כי-עברו תורת חלפו חק, הפרו ברית עולם.  ו על-כן, אלה אכלה ארץ, ויאשמו, ישבי בה; על-כן, חרו ישבי ארץ, ונשאר אנוש, מזער.  ז אבל תירוש, אמללה-גפן; נאנחו, כל-שמחי-לב.  ח שבת משוש תפים, חדל שאון עליזים; שבת, משוש כנור.  ט בשיר, לא ישתו-יין; ימר שכר, לשתיו.  י נשברה, קרית-תהו; סגר כל-בית, מבוא.  יא צוחה על-היין, בחוצות; ערבה, כל-שמחה, גלה, משוש הארץ.  יב נשאר בעיר, שמה; ושאיה, יכת-שער.  יג כי כה יהיה בקרב הארץ, בתוך העמים, כנקף זית, כעוללת אם-כלה בציר.  יד המה ישאו קולם, ירנו; בגאון יהוה, צהלו מים.  טו על-כן בארים, כבדו יהוה; באיי הים, שם יהוה אלהי ישראל.  {ס}

טז מכנף הארץ זמרת שמענו, צבי לצדיק, ואמר רזי-לי רזי-לי, אוי לי; בגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו.  יז פחד ופחת, ופח; עליך, יושב הארץ.  יח והיה הנס מקול הפחד, יפל אל-הפחת, והעולה מתוך הפחת, ילכד בפח:  כי-ארבות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ.  יט רעה התרעעה, הארץ; פור התפוררה ארץ, מוט התמוטטה ארץ.  כ נוע תנוע ארץ כשכור, והתנודדה כמלונה; וכבד עליה פשעה, ונפלה ולא-תסיף קום.  {ס}

כא והיה ביום ההוא, יפקד יהוה על-צבא המרום במרום; ועל-מלכי האדמה, על-האדמה.  כב ואספו אספה אסיר על-בור, וסגרו על-מסגר; ומרב ימים, יפקדו.  כג וחפרה הלבנה, ובושה החמה:  כי-מלך יהוה צבאות, בהר ציון ובירושלם, ונגד זקניו, כבוד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו