תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק ב

א הדבר אשר חזה, ישעיהו בן-אמוץ, על-יהודה, וירושלם.  ב והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ונהרו אליו, כל-הגוים.  ג והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו:  כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלם.  ד ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות--לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה.  {פ}

ה בית, יעקב--לכו ונלכה, באור יהוה.  ו כי נטשתה, עמך בית יעקב--כי מלאו מקדם, ועננים כפלשתים; ובילדי נכרים, ישפיקו.  ז ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאצרתיו; ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבתיו.  ח ותמלא ארצו, אלילים:  למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעתיו.  ט וישח אדם, וישפל-איש; ואל-תשא, להם.  י בוא בצור, והטמן בעפר, מפני פחד יהוה, ומהדר גאנו.  יא עיני גבהות אדם, שפל, ושח, רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא.  {פ}

יב כי יום ליהוה צבאות, על כל-גאה--ורם; ועל, כל-נשא ושפל.  יג ועל כל-ארזי הלבנון, הרמים והנשאים; ועל, כל-אלוני הבשן.  יד ועל, כל-ההרים הרמים; ועל, כל-הגבעות הנשאות.  טו ועל, כל-מגדל גבה; ועל, כל-חומה בצורה.  טז ועל, כל-אניות תרשיש; ועל, כל-שכיות החמדה.  יז ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא.  יח והאלילים, כליל יחלף.  יט ובאו במערות צרים, ובמחלות עפר--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לערץ הארץ.  כ ביום ההוא, ישליך האדם, את אלילי כספו, ואת אלילי זהבו--אשר עשו-לו להשתחות, לחפר פרות ולעטלפים.  כא לבוא בנקרות הצרים, ובסעפי הסלעים--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לערץ הארץ.  כב חדלו לכם מן-האדם, אשר נשמה באפו:  כי-במה נחשב, הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו