תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מב

א הן עבדי אתמך-בו, בחירי רצתה נפשי; נתתי רוחי עליו, משפט לגוים יוציא.  ב לא יצעק, ולא ישא; ולא-ישמיע בחוץ, קולו.  ג קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה כהה לא יכבנה; לאמת, יוציא משפט.  ד לא יכהה ולא ירוץ, עד-ישים בארץ משפט; ולתורתו, איים ייחלו.  {פ}

ה כה-אמר האל יהוה, בורא השמים ונוטיהם, רקע הארץ, וצאצאיה; נתן נשמה לעם עליה, ורוח להלכים בה.  ו אני יהוה קראתיך בצדק, ואחזק בידך; ואצרך, ואתנך לברית עם--לאור גוים.  ז לפקח, עינים עורות; להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא ישבי חשך.  ח אני יהוה, הוא שמי; וכבודי לאחר לא-אתן, ותהלתי לפסילים.  ט הראשנות, הנה-באו; וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם.  {פ}

י שירו ליהוה שיר חדש, תהלתו מקצה הארץ; יורדי הים ומלאו, איים וישביהם.  יא ישאו מדבר ועריו, חצרים תשב קדר; ירנו ישבי סלע, מראש הרים יצוחו.  יב ישימו ליהוה, כבוד; ותהלתו, באיים יגידו.  יג יהוה כגבור יצא, כאיש מלחמות יעיר קנאה; יריע, אף-יצריח--על-איביו, יתגבר.  {ס}

יד החשיתי, מעולם--אחריש, אתאפק; כיולדה אפעה, אשם ואשאף יחד.  טו אחריב הרים וגבעות, וכל-עשבם אוביש; ושמתי נהרות לאיים, ואגמים אוביש.  טז והולכתי עורים, בדרך לא ידעו--בנתיבות לא-ידעו, אדריכם; אשים מחשך לפניהם לאור, ומעקשים למישור--אלה הדברים, עשיתם ולא עזבתים.  יז נסגו אחור יבשו בשת, הבטחים בפסל; האמרים למסכה, אתם אלהינו.  {פ}

יח החרשים, שמעו; והעורים, הביטו לראות.  יט מי עור כי אם-עבדי, וחרש כמלאכי אשלח; מי עור כמשלם, ועור כעבד יהוה.  כ ראית ראות רבות, ולא תשמר; פקוח אזנים, ולא ישמע.  כא יהוה חפץ, למען צדקו; יגדיל תורה, ויאדיר.  כב והוא, עם-בזוז ושסוי, הפח בחורים כלם, ובבתי כלאים החבאו; היו לבז ואין מציל, משסה ואין-אמר השב.  כג מי בכם, יאזין זאת; יקשב וישמע, לאחור.  כד מי-נתן למשוסה למשסה יעקב וישראל לבזזים, הלוא יהוה:  זו, חטאנו לו, ולא-אבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו.  כה וישפך עליו חמה אפו, ועזוז מלחמה; ותלהטהו מסביב ולא ידע, ותבער-בו ולא-ישים על-לב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו