תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק לח

א בימים ההם, חלה חזקיהו למות; ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא, ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך--כי מת אתה, ולא תחיה.  ב ויסב חזקיהו פניו, אל-הקיר; ויתפלל, אל-יהוה.  ג ויאמר, אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך, עשיתי; ויבך חזקיהו, בכי גדול.  {ס}

ד ויהי, דבר-יהוה, אל-ישעיהו, לאמר.  ה הלוך ואמרת אל-חזקיהו, כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך, שמעתי את-תפלתך, ראיתי את-דמעתך; הנני יוסף על-ימיך, חמש עשרה שנה.  ו ומכף מלך-אשור אצילך, ואת העיר הזאת; וגנותי, על-העיר הזאת.  ז וזה-לך האות, מאת יהוה, אשר יעשה יהוה, את-הדבר הזה אשר דבר.  ח הנני משיב את-צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש, אחרנית--עשר מעלות; ותשב השמש עשר מעלות, במעלות אשר ירדה.  {ס}

ט מכתב, לחזקיהו מלך-יהודה, בחלתו, ויחי מחליו.  י אני אמרתי, בדמי ימי אלכה--בשערי שאול; פקדתי, יתר שנותי.  יא אמרתי לא-אראה יה, יה בארץ החיים; לא-אביט אדם עוד, עם-יושבי חדל.  יב דורי, נסע ונגלה מני--כאהל רעי; קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני, מיום עד-לילה תשלימני.  יג שויתי עד-בקר כארי, כן ישבר כל-עצמותי; מיום עד-לילה, תשלימני.  יד כסוס עגור כן אצפצף, אהגה כיונה; דלו עיני למרום, אדני עשקה-לי ערבני.  טו מה-אדבר ואמר-לי, והוא עשה; אדדה כל-שנותי, על-מר נפשי.  טז אדני, עליהם יחיו; ולכל-בהן חיי רוחי, ותחלימני והחיני.  יז הנה לשלום, מר-לי מר; ואתה חשקת נפשי, משחת בלי, כי השלכת אחרי גוך, כל-חטאי.  יח כי לא שאול תודך, מות יהללך; לא-ישברו יורדי-בור, אל-אמתך.  יט חי חי הוא יודך, כמוני היום; אב לבנים, יודיע אל-אמתך.  כ יהוה, להושיעני; ונגנותי ננגן כל-ימי חיינו, על-בית יהוה.  כא ויאמר ישעיהו, ישאו דבלת תאנים; וימרחו על-השחין, ויחי.  כב ויאמר חזקיהו, מה אות:  כי אעלה, בית יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו