תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק סג

א מי-זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו, צעה ברב כחו; אני מדבר בצדקה, רב להושיע.  ב מדוע אדם, ללבושך; ובגדיך, כדרך בגת.  ג פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין-איש אתי, ואדרכם באפי, וארמסם בחמתי; ויז נצחם על-בגדי, וכל-מלבושי אגאלתי.  ד כי יום נקם, בלבי; ושנת גאולי, באה.  ה ואביט ואין עזר, ואשתומם ואין סומך; ותושע לי זרעי, וחמתי היא סמכתני.  ו ואבוס עמים באפי, ואשכרם בחמתי; ואוריד לארץ, נצחם.  {ס}

ז חסדי יהוה אזכיר, תהלת יהוה, כעל, כל אשר-גמלנו יהוה; ורב-טוב לבית ישראל, אשר-גמלם כרחמיו וכרב חסדיו.  ח ויאמר אך-עמי המה, בנים לא ישקרו; ויהי להם, למושיע.  ט בכל-צרתם לא לו צר, ומלאך פניו הושיעם--באהבתו ובחמלתו, הוא גאלם; וינטלם וינשאם, כל-ימי עולם.  י והמה מרו ועצבו, את-רוח קדשו; ויהפך להם לאויב, הוא נלחם-בם.  יא ויזכר ימי-עולם, משה עמו; איה המעלם מים, את רעי צאנו--איה השם בקרבו, את-רוח קדשו.  יב מוליך לימין משה, זרוע תפארתו; בוקע מים מפניהם, לעשות לו שם עולם.  יג מוליכם, בתהמות; כסוס במדבר, לא יכשלו.  יד כבהמה בבקעה תרד, רוח יהוה תניחנו--כן נהגת עמך, לעשות לך שם תפארת.  טו הבט משמים וראה, מזבל קדשך ותפארתך:  איה קנאתך וגבורתך, המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו.  טז כי-אתה אבינו--כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו:  אתה יהוה אבינו, גאלנו מעולם שמך.  יז למה תתענו יהוה מדרכיך, תקשיח לבנו מיראתך; שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך.  יח למצער, ירשו עם-קדשך; צרינו, בוססו מקדשך.  יט היינו, מעולם לא-משלת בם--לא-נקרא שמך, עליהם; לוא-קרעת שמים ירדת, מפניך הרים נזלו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו