תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק יא

א ויצא חטר, מגזע ישי; ונצר, משרשיו יפרה.  ב ונחה עליו, רוח יהוה--רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת, ויראת יהוה.  ג והריחו, ביראת יהוה; ולא-למראה עיניו ישפוט, ולא-למשמע אזניו יוכיח.  ד ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענוי-ארץ; והכה-ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע.  ה והיה צדק, אזור מתניו; והאמונה, אזור חלציו.  ו וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ; ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונער קטן נהג בם.  ז ופרה ודב תרעינה, יחדו ירבצו ילדיהן; ואריה, כבקר יאכל-תבן.  ח ושעשע יונק, על-חר פתן; ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה.  ט לא-ירעו ולא-ישחיתו, בכל-הר קדשי:  כי-מלאה הארץ, דעה את-יהוה, כמים, לים מכסים.  {ס}

י והיה, ביום ההוא, שרש ישי אשר עמד לנס עמים, אליו גוים ידרשו; והיתה מנחתו, כבוד.  {פ}

יא והיה ביום ההוא, יוסיף אדני שנית ידו, לקנות, את-שאר עמו--אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש, ומעילם ומשנער ומחמת, ומאיי, הים.  יב ונשא נס לגוים, ואסף נדחי ישראל; ונפצות יהודה יקבץ, מארבע כנפות הארץ.  יג וסרה קנאת אפרים, וצררי יהודה יכרתו:  אפרים לא-יקנא את-יהודה, ויהודה לא-יצר את-אפרים.  יד ועפו בכתף פלשתים ימה, יחדו יבזו את-בני-קדם; אדום ומואב משלוח ידם, ובני עמון משמעתם.  טו והחרים יהוה, את לשון ים-מצרים, והניף ידו על-הנהר, בעים רוחו; והכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים.  טז והיתה מסלה--לשאר עמו, אשר ישאר מאשור:  כאשר היתה לישראל, ביום עלתו מארץ מצרים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו