תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מא

א החרישו אלי איים, ולאמים יחליפו כח; יגשו אז ידברו, יחדו למשפט נקרבה.  ב מי העיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו; יתן לפניו גוים, ומלכים ירד--יתן כעפר חרבו, כקש נדף קשתו.  ג ירדפם, יעבור שלום; ארח ברגליו, לא יבוא.  ד מי-פעל ועשה, קרא הדרות מראש:  אני יהוה ראשון, ואת-אחרנים אני-הוא.  ה ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו; קרבו, ויאתיון.  ו איש את-רעהו, יעזרו; ולאחיו, יאמר חזק.  ז ויחזק חרש את-צרף, מחליק פטיש את-הולם פעם; אמר לדבק טוב הוא, ויחזקהו במסמרים לא ימוט.  {ס}

ח ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך; זרע, אברהם אהבי.  ט אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה קראתיך; ואמר לך עבדי-אתה, בחרתיך ולא מאסתיך.  י אל-תירא כי עמך-אני, אל-תשתע כי-אני אלהיך; אמצתיך, אף-עזרתיך--אף-תמכתיך, בימין צדקי.  יא הן יבשו ויכלמו, כל הנחרים בך; יהיו כאין ויאבדו, אנשי ריבך.  יב תבקשם ולא תמצאם, אנשי מצתך; יהיו כאין וכאפס, אנשי מלחמתך.  יג כי, אני יהוה אלהיך--מחזיק ימינך; האמר לך אל-תירא, אני עזרתיך.  {ס}

יד אל-תיראי תולעת יעקב, מתי ישראל; אני עזרתיך נאם-יהוה, וגאלך קדוש ישראל.  טו הנה שמתיך, למורג חרוץ חדש--בעל, פיפיות; תדוש הרים ותדק, וגבעות כמץ תשים.  טז תזרם ורוח תשאם, וסערה תפיץ אותם; ואתה תגיל ביהוה, בקדוש ישראל תתהלל.  {ס}

יז העניים והאביונים מבקשים מים, ואין--לשונם, בצמא נשתה; אני יהוה אענם, אלהי ישראל לא אעזבם.  יח אפתח על-שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעינות; אשים מדבר לאגם-מים, וארץ ציה למוצאי מים.  יט אתן במדבר ארז שטה, והדס ועץ שמן; אשים בערבה, ברוש תדהר ותאשור--יחדו.  כ למען יראו וידעו, וישימו וישכילו יחדו--כי יד-יהוה, עשתה זאת; וקדוש ישראל, בראה.  {פ}

כא קרבו ריבכם, יאמר יהוה; הגישו, עצמותיכם, יאמר, מלך יעקב.  כב יגישו ויגידו לנו, את אשר תקרינה; הראשנות מה הנה, הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן, או הבאות, השמיענו.  כג הגידו, האתיות לאחור, ונדעה, כי אלהים אתם; אף-תיטיבו ותרעו, ונשתעה ונרא ונראה יחדו.  כד הן-אתם מאין, ופעלכם מאפע; תועבה, יבחר בכם.  {פ}

כה העירותי מצפון ויאת, ממזרח-שמש יקרא בשמי; ויבא סגנים כמו-חמר, וכמו יוצר ירמס-טיט.  כו מי-הגיד מראש ונדעה, ומלפנים ונאמר צדיק; אף אין-מגיד, אף אין משמיע--אף אין-שמע, אמריכם.  כז ראשון לציון, הנה הנם; ולירושלם, מבשר אתן.  כח וארא ואין איש, ומאלה ואין יועץ; ואשאלם, וישיבו דבר.  כט הן כלם, און אפס מעשיהם; רוח ותהו, נסכיהם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו