תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק יג

א משא, בבל--אשר חזה, ישעיהו בן-אמוץ.  ב על הר-נשפה שאו-נס, הרימו קול להם; הניפו יד, ויבאו פתחי נדיבים.  ג אני צויתי, למקדשי; גם קראתי גבורי לאפי, עליזי גאותי.  ד קול המון בהרים, דמות עם-רב; קול שאון ממלכות גוים, נאספים--יהוה צבאות, מפקד צבא מלחמה.  ה באים מארץ מרחק, מקצה השמים; יהוה וכלי זעמו, לחבל כל-הארץ.  {ס}

ו הילילו, כי קרוב יום יהוה; כשד, משדי יבוא.  ז על-כן, כל-ידים תרפינה; וכל-לבב אנוש, ימס.  ח ונבהלו--צירים וחבלים יאחזון, כיולדה יחילון; איש אל-רעהו יתמהו, פני להבים פניהם.  ט הנה יום-יהוה בא, אכזרי ועברה וחרון אף--לשום הארץ לשמה, וחטאיה ישמיד ממנה.  י כי-כוכבי השמים וכסיליהם, לא יהלו אורם; חשך השמש בצאתו, וירח לא-יגיה אורו.  יא ופקדתי על-תבל רעה, ועל-רשעים עונם; והשבתי גאון זדים, וגאות עריצים אשפיל.  יב אוקיר אנוש, מפז; ואדם, מכתם אופיר.  יג על-כן שמים ארגיז, ותרעש הארץ ממקומה--בעברת יהוה צבאות, וביום חרון אפו.  יד והיה כצבי מדח, וכצאן ואין מקבץ:  איש אל-עמו יפנו, ואיש אל-ארצו ינוסו.  טו כל-הנמצא, ידקר; וכל-הנספה, יפול בחרב.  טז ועלליהם ירטשו, לעיניהם; ישסו, בתיהם, ונשיהם, תשגלנה תשכבנה יז הנני מעיר עליהם, את-מדי, אשר-כסף לא יחשבו, וזהב לא יחפצו-בו.  יח וקשתות, נערים תרטשנה:  ופרי-בטן לא ירחמו, על-בנים לא-תחוס עינם.  יט והיתה בבל צבי ממלכות, תפארת גאון כשדים, כמהפכת אלהים, את-סדם ואת-עמרה.  כ לא-תשב לנצח, ולא תשכן עד-דור ודור; ולא-יהל שם ערבי, ורעים לא-ירבצו שם.  כא ורבצו-שם ציים, ומלאו בתיהם אחים; ושכנו שם בנות יענה, ושעירים ירקדו-שם.  כב וענה איים באלמנותיו, ותנים בהיכלי ענג; וקרוב לבוא עתה, וימיה לא ימשכו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו