תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ח

א בעת ההיא נאם-יהוה ויציאו יוציאו את-עצמות מלכי-יהודה ואת-עצמות-שריו ואת-עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי-ירושלם--מקבריהם.  ב ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים, אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם, ואשר דרשום, ואשר השתחוו להם:  לא יאספו ולא יקברו, לדמן על-פני האדמה יהיו.  ג ונבחר מות, מחיים, לכל השארית הנשארים, מן-המשפחה הרעה הזאת--בכל-המקמות הנשארים אשר הדחתים שם, נאם יהוה צבאות.  {ס}

ד ואמרת אליהם, כה אמר יהוה, היפלו, ולא יקומו; אם-ישוב, ולא ישוב.  ה מדוע שובבה העם הזה, ירושלם--משבה נצחת; החזיקו, בתרמת--מאנו, לשוב.  ו הקשבתי ואשמע, לוא-כן ידברו--אין איש נחם על-רעתו, לאמר מה עשיתי; כלה, שב במרצותם במרוצתם, כסוס שוטף, במלחמה.  ז גם-חסידה בשמים, ידעה מועדיה, ותר וסוס וסיס ועגור, שמרו את-עת באנה; ועמי--לא ידעו, את משפט יהוה.  ח איכה תאמרו חכמים אנחנו, ותורת יהוה אתנו; אכן הנה לשקר עשה, עט שקר ספרים.  ט הבשו חכמים, חתו וילכדו; הנה בדבר-יהוה מאסו, וחכמת מה להם.  י לכן אתן את-נשיהם לאחרים, שדותיהם ליורשים--כי מקטן ועד-גדול, כלה בצע בצע:  מנביא, ועד-כהן--כלה, עשה שקר.  יא וירפו את-שבר בת-עמי, על-נקלה--לאמר, שלום שלום; ואין, שלום.  יב הבשו, כי תועבה עשו; גם-בוש לא-יבשו, והכלם לא ידעו--לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו, אמר יהוה.  {פ}

יג אסף אסיפם, נאם-יהוה; אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל--ואתן להם, יעברום.  יד על-מה, אנחנו ישבים--האספו ונבוא אל-ערי המבצר, ונדמה-שם:  כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי-ראש, כי חטאנו ליהוה.  טו קוה לשלום, ואין טוב; לעת מרפה, והנה בעתה.  טז מדן נשמע, נחרת סוסיו--מקול מצהלות אביריו, רעשה כל-הארץ; ויבואו, ויאכלו ארץ ומלואה--עיר, וישבי בה.  {פ}

יז כי הנני משלח בכם, נחשים צפענים, אשר אין-להם, לחש; ונשכו אתכם, נאם-יהוה.  {ס}

יח מבליגיתי, עלי יגון; עלי, לבי דוי.  יט הנה-קול שועת בת-עמי, מארץ מרחקים, היהוה אין בציון, אם-מלכה אין בה; מדוע, הכעסוני בפסליהם--בהבלי נכר.  כ עבר קציר, כלה קיץ; ואנחנו, לוא נושענו.  כא על-שבר בת-עמי, השברתי; קדרתי, שמה החזקתני.  כב הצרי אין בגלעד, אם-רפא אין שם:  כי, מדוע לא עלתה, ארכת, בת-עמי.  {ס}

כג מי-יתן ראשי מים, ועיני מקור דמעה; ואבכה יומם ולילה, את חללי בת-עמי.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב