תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק י

א שמעו את-הדבר, אשר דבר יהוה עליכם--בית ישראל.  ב כה אמר יהוה, אל-דרך הגוים אל-תלמדו, ומאתות השמים, אל-תחתו:  כי-יחתו הגוים, מהמה.  ג כי-חקות העמים, הבל הוא:  כי-עץ מיער כרתו, מעשה ידי-חרש במעצד.  ד בכסף ובזהב, ייפהו; במסמרות ובמקבות יחזקום, ולוא יפיק.  ה כתמר מקשה המה ולא ידברו, נשוא ינשוא כי לא יצעדו; אל-תיראו מהם כי-לא ירעו, וגם-היטיב אין אותם.  {פ}

ו מאין כמוך, יהוה:  גדול אתה וגדול שמך, בגבורה.  ז מי לא יראך מלך הגוים, כי לך יאתה:  כי בכל-חכמי הגוים ובכל-מלכותם, מאין כמוך.  ח ובאחת, יבערו ויכסלו; מוסר הבלים, עץ הוא.  ט כסף מרקע מתרשיש יובא, וזהב מאופז--מעשה חרש, וידי צורף; תכלת וארגמן לבושם, מעשה חכמים כלם.  י ויהוה אלהים אמת, הוא-אלהים חיים ומלך עולם; מקצפו תרעש הארץ, ולא-יכלו גוים זעמו.  {פ}

יא כדנה, תאמרון להום, אלהיא, די-שמיא וארקא לא עבדו; יאבדו מארעא ומן-תחות שמיא, אלה.  {ס}

יב עשה ארץ בכחו, מכין תבל בחכמתו; ובתבונתו, נטה שמים.  יג לקול תתו המון מים, בשמים, ויעלה נשאים, מקצה ארץ הארץ; ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאצרתיו.  יד נבער כל-אדם מדעת, הביש כל-צורף מפסל:  כי שקר נסכו, ולא-רוח בם.  טו הבל המה, מעשה תעתעים; בעת פקדתם, יאבדו.  טז לא-כאלה חלק יעקב, כי-יוצר הכל הוא, וישראל, שבט נחלתו:  יהוה צבאות, שמו.  {ס}

יז אספי מארץ, כנעתך--ישבתי ישבת, במצור.  {ס}

יח כי-כה אמר יהוה, הנני קולע את-יושבי הארץ בפעם הזאת; והצרתי להם, למען ימצאו.  {ס}

יט אוי לי על-שברי, נחלה מכתי; ואני אמרתי, אך זה חלי ואשאנו.  כ אהלי שדד, וכל-מיתרי נתקו; בני יצאני, ואינם--אין-נטה עוד אהלי, ומקים יריעותי.  כא כי נבערו הרעים, ואת-יהוה לא דרשו; על-כן לא השכילו, וכל-מרעיתם נפוצה.  {פ}

כב קול שמועה הנה באה, ורעש גדול מארץ צפון:  לשום את-ערי יהודה, שממה--מעון תנים.  {ס}

כג ידעתי יהוה, כי לא לאדם דרכו; לא-לאיש הלך, והכין את-צעדו.  כד יסרני יהוה, אך-במשפט:  אל-באפך, פן-תמעטני.  כה שפך חמתך, על-הגוים אשר לא-ידעוך, ועל משפחות, אשר בשמך לא קראו:  כי-אכלו את-יעקב, ואכלהו ויכלהו, ואת-נוהו, השמו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב