תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק יג

א כה-אמר יהוה אלי, הלוך וקנית לך אזור פשתים, ושמתו, על-מתניך; ובמים, לא תבאהו.  ב ואקנה את-האזור, כדבר יהוה; ואשם, על-מתני.  {פ}

ג ויהי דבר-יהוה אלי, שנית לאמר.  ד קח את-האזור אשר קנית, אשר על-מתניך; וקום לך פרתה, וטמנהו שם בנקיק הסלע.  ה ואלך, ואטמנהו בפרת, כאשר צוה יהוה, אותי.  ו ויהי, מקץ ימים רבים; ויאמר יהוה אלי, קום לך פרתה, וקח משם את-האזור, אשר צויתיך לטמנו-שם.  ז ואלך פרתה--ואחפר ואקח את-האזור, מן-המקום אשר-טמנתיו שמה; והנה נשחת האזור, לא יצלח לכל.  {פ}

ח ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ט כה, אמר יהוה:  ככה אשחית את-גאון יהודה, ואת-גאון ירושלם--הרב.  י העם הזה הרע המאנים לשמוע את-דברי, ההלכים בשררות לבם, וילכו אחרי אלהים אחרים, לעבדם ולהשתחות להם; ויהי כאזור הזה, אשר לא-יצלח לכל.  {ס}

יא כי כאשר ידבק האזור אל-מתני-איש, כן הדבקתי אלי את-כל-בית ישראל ואת-כל-בית יהודה נאם-יהוה, להיות לי לעם, ולשם ולתהלה ולתפארת; ולא, שמעו.  יב ואמרת אליהם את-הדבר הזה,  {ס}  כה-אמר יהוה אלהי ישראל, כל-נבל, ימלא יין; ואמרו אליך--הידע לא נדע, כי כל-נבל ימלא יין.  יג ואמרת אליהם כה-אמר יהוה, הנני ממלא את-כל-ישבי הארץ הזאת ואת-המלכים הישבים לדוד על-כסאו ואת-הכהנים ואת-הנבאים ואת כל-ישבי ירושלם--שכרון.  יד ונפצתים איש אל-אחיו והאבות והבנים, יחדו--נאם-יהוה; לא-אחמול ולא-אחוס ולא ארחם, מהשחיתם.  טו שמעו והאזינו, אל-תגבהו:  כי יהוה, דבר.  טז תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך, ובטרם יתנגפו רגליכם על-הרי נשף; וקויתם לאור ושמה לצלמות, ישית ושית לערפל.  יז ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה-נפשי מפני גוה; ודמע תדמע ותרד עיני, דמעה, כי נשבה, עדר יהוה.  {ס}

יח אמר למלך ולגבירה, השפילו שבו:  כי ירד מראשותיכם, עטרת תפארתכם.  יט ערי הנגב סגרו, ואין פתח; הגלת יהודה כלה, הגלת שלומים.  {ס}

כ שאי שאו עיניכם וראי וראו, הבאים מצפון; איה, העדר נתן-לך--צאן, תפארתך.  כא מה-תאמרי, כי-יפקד עליך, ואת למדת אתם עליך אלפים, לראש; הלוא חבלים יאחזוך, כמו אשת לדה.  כב וכי תאמרי בלבבך, מדוע קראני אלה; ברב עונך נגלו שוליך, נחמסו עקביך.  כג היהפך כושי עורו, ונמר חברברתיו; גם-אתם תוכלו להיטיב, למדי הרע.  כד ואפיצם, כקש-עובר, לרוח, מדבר.  כה זה גורלך מנת-מדיך מאתי, נאם-יהוה, אשר שכחת אותי, ותבטחי בשקר.  כו וגם-אני חשפתי שוליך, על-פניך; ונראה, קלונך.  כז נאפיך ומצהלותיך, זמת זנותך, על-גבעות בשדה, ראיתי שקוציך; אוי לך, ירושלם--לא תטהרי, אחרי מתי עד.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב