תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק מט

א לבני עמון, כה אמר יהוה, הבנים אין לישראל, אם-יורש אין לו--מדוע, ירש מלכם את-גד, ועמו, בעריו ישב.  ב לכן הנה ימים באים נאם-יהוה, והשמעתי אל-רבת בני-עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שממה, ובנתיה, באש תצתנה; וירש ישראל את-ירשיו, אמר יהוה.  ג הילילי חשבון כי שדדה-עי, צעקנה בנות רבה--חגרנה שקים, ספדנה והתשוטטנה בגדרות:  כי מלכם בגולה ילך, כהניו ושריו יחדיו.  ד מה-תתהללי, בעמקים--זב עמקך, הבת השובבה; הבטחה, באצרתיה, מי, יבוא אלי.  ה הנני מביא עליך פחד, נאם-אדני יהוה צבאות--מכל-סביביך; ונדחתם איש לפניו, ואין מקבץ לנדד.  ו ואחרי-כן, אשיב את-שבות בני-עמון--נאם-יהוה.  {פ}

ז לאדום, כה אמר יהוה צבאות, האין עוד חכמה, בתימן; אבדה עצה מבנים, נסרחה חכמתם.  ח נסו הפנו העמיקו לשבת, ישבי דדן:  כי איד עשו הבאתי עליו, עת פקדתיו.  ט אם-בצרים באו לך, לא ישארו עוללות; אם-גנבים בלילה, השחיתו דים.  י כי-אני חשפתי את-עשו, גליתי את-מסתריו, ונחבה, לא יוכל; שדד זרעו ואחיו ושכניו, ואיננו.  יא עזבה יתמיך, אני אחיה; ואלמנותיך, עלי תבטחו.  {ס}

יב כי-כה אמר יהוה, הנה אשר-אין משפטם לשתות הכוס שתו ישתו, ואתה הוא, נקה תנקה:  לא תנקה, כי שתה תשתה.  יג כי בי נשבעתי נאם-יהוה, כי-לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה; וכל-עריה תהיינה, לחרבות עולם.  יד שמועה שמעתי מאת יהוה, וציר בגוים שלוח; התקבצו ובאו עליה, וקומו למלחמה.  טו כי-הנה קטן נתתיך, בגוים--בזוי, באדם.  טז תפלצתך השיא אתך, זדון לבך, שכני בחגוי הסלע, תפשי מרום גבעה:  כי-תגביה כנשר קנך, משם אורידך נאם-יהוה.  יז והיתה אדום, לשמה; כל עבר עליה, ישם וישרק על-כל-מכותה.  יח כמהפכת סדם ועמרה, ושכניה--אמר יהוה; לא-ישב שם איש, ולא-יגור בה בן-אדם.  יט הנה כאריה יעלה מגאון הירדן, אל-נוה איתן--כי-ארגיעה אריצנו מעליה, ומי בחור אליה אפקד:  כי מי כמוני, ומי יעידני, ומי-זה רעה, אשר יעמד לפני.  {ס}

כ לכן שמעו עצת-יהוה, אשר יעץ אל-אדום, ומחשבותיו, אשר חשב אל-ישבי תימן:  אם-לוא יסחבום צעירי הצאן, אם-לא ישים עליהם נוהם.  כא מקול נפלם, רעשה הארץ:  צעקה, בים-סוף נשמע קולה.  כב הנה כנשר יעלה וידאה, ויפרש כנפיו על-בצרה; והיה לב גבורי אדום, ביום ההוא, כלב, אשה מצרה.  {פ}

כג לדמשק, בושה חמת וארפד--כי-שמעה רעה שמעו, נמגו; בים דאגה, השקט לא יוכל.  כד רפתה דמשק הפנתה לנוס, ורטט החזיקה; צרה וחבלים אחזתה, כיולדה.  כה איך לא-עזבה, עיר תהלה תהלת--קרית, משושי.  כו לכן יפלו בחוריה, ברחבתיה; וכל-אנשי המלחמה ידמו ביום ההוא, נאם יהוה צבאות.  כז והצתי אש, בחומת דמשק; ואכלה, ארמנות בן-הדד.  {פ}

כח לקדר ולממלכות חצור, אשר הכה נבוכדראצור נבוכדראצר מלך-בבל--כה, אמר יהוה:  קומו עלו אל-קדר, ושדדו את-בני-קדם.  כט אהליהם וצאנם יקחו, יריעותיהם וכל-כליהם וגמליהם ישאו להם; וקראו עליהם מגור, מסביב.  ל נסו נדו מאד העמיקו לשבת, ישבי חצור--נאם-יהוה:  כי-יעץ עליכם נבוכדראצר מלך-בבל, עצה, וחשב עליהם עליכם, מחשבה.  לא קומו עלו, אל-גוי שליו יושב לבטח--נאם-יהוה; לא-דלתים ולא-בריח לו, בדד ישכנו.  לב והיו גמליהם לבז, והמון מקניהם לשלל, וזרתים לכל-רוח, קצוצי פאה; ומכל-עבריו אביא את-אידם, נאם-יהוה.  לג והיתה חצור למעון תנים, שממה--עד-עולם:  לא-ישב שם איש, ולא-יגור בה בן-אדם.  {ס}

לד אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא, אל-עילם:  בראשית, מלכות צדקיה מלך-יהודה--לאמר.  לה כה אמר יהוה צבאות, הנני שבר את-קשת עילם, ראשית, גבורתם.  לו והבאתי אל-עילם ארבע רוחות, מארבע קצות השמים, וזרתים, לכל הרחות האלה; ולא-יהיה הגוי, אשר לא-יבוא שם נדחי עולם עילם לז והחתתי את-עילם לפני איביהם ולפני מבקשי נפשם, והבאתי עליהם רעה את-חרון אפי--נאם-יהוה; ושלחתי אחריהם את-החרב, עד כלותי אותם.  לח ושמתי כסאי, בעילם; והאבדתי משם מלך ושרים, נאם-יהוה.  לט והיה באחרית הימים, אשוב אשיב את-שבית שבות עילם--נאם-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב