תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק מג

א ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל-כל-העם, את-כל-דברי יהוה אלהיהם, אשר שלחו יהוה אלהיהם, אליהם--את כל-הדברים, האלה.  {ס}

ב ויאמר עזריה בן-הושעיה ויוחנן בן-קרח, וכל-האנשים הזדים:  אמרים אל-ירמיהו, שקר אתה מדבר--לא שלחך יהוה אלהינו לאמר, לא-תבאו מצרים לגור שם.  ג כי, ברוך בן-נריה, מסית אתך, בנו--למען תת אתנו ביד-הכשדים להמית אתנו, ולהגלות אתנו בבל.  ד ולא-שמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים, וכל-העם--בקול יהוה:  לשבת, בארץ יהודה.  ה ויקח יוחנן בן-קרח, וכל-שרי החילים, את, כל-שארית יהודה--אשר-שבו, מכל-הגוים אשר נדחו-שם, לגור, בארץ יהודה.  ו את-הגברים ואת-הנשים ואת-הטף, ואת-בנות המלך, ואת כל-הנפש אשר הניח נבוזראדן רב-טבחים, את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן; ואת ירמיהו הנביא, ואת-ברוך בן-נריהו.  ז ויבאו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול יהוה; ויבאו, עד-תחפנחס.  {ס}

ח ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו, בתחפנחס לאמר.  ט קח בידך אבנים גדלות, וטמנתם במלט במלבן, אשר בפתח בית-פרעה, בתחפנחס--לעיני, אנשים יהודים.  י ואמרת אליהם כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, הנני שלח ולקחתי את-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי, ושמתי כסאו, ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי; ונטה את-שפרורו שפרירו, עליהם.  יא ובאה ובא, והכה את-ארץ מצרים--אשר למות למות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב, לחרב.  יב והצתי אש, בבתי אלהי מצרים, ושרפם, ושבם; ועטה את-ארץ מצרים כאשר-יעטה הרעה, את-בגדו, ויצא משם, בשלום.  יג ושבר, את-מצבות בית שמש, אשר, בארץ מצרים; ואת-בתי אלהי-מצרים, ישרף באש.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב