תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כד

א הראני, יהוה, והנה שני דודאי תאנים, מועדים לפני היכל יהוה:  אחרי הגלות נבוכדראצר מלך-בבל את-יכניהו בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-שרי יהודה ואת-החרש ואת-המסגר, מירושלם, ויבאם, בבל.  ב הדוד אחד, תאנים טבות מאד, כתאני, הבכרות; והדוד אחד, תאנים רעות מאד, אשר לא-תאכלנה, מרע.  {פ}

ג ויאמר יהוה אלי, מה-אתה ראה ירמיהו, ואמר, תאנים; התאנים הטבות, טבות מאד, והרעות רעות מאד, אשר לא-תאכלנה מרע.  {פ}

ד ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ה כה-אמר יהוה אלהי ישראל, כתאנים הטבות האלה:  כן-אכיר את-גלות יהודה, אשר שלחתי מן-המקום הזה ארץ כשדים--לטובה.  ו ושמתי עיני עליהם לטובה, והשבתים על-הארץ הזאת; ובניתים ולא אהרס, ונטעתים ולא אתוש.  ז ונתתי להם לב לדעת אתי, כי אני יהוה, והיו-לי לעם, ואנכי אהיה להם לאלהים:  כי-ישבו אלי, בכל-לבם.  {ס}

ח וכתאנים, הרעות, אשר לא-תאכלנה, מרע:  כי-כה אמר יהוה, כן אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-שריו ואת שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת, והישבים, בארץ מצרים.  ט ונתתים לזועה לזעוה לרעה, לכל ממלכות הארץ, לחרפה ולמשל לשנינה ולקללה, בכל-המקמות אשר-אדיחם שם.  י ושלחתי בם, את-החרב את-הרעב ואת-הדבר, עד-תמם מעל האדמה, אשר-נתתי להם ולאבותיהם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב