תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כח

א ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיה מלך-יהודה, בשנת בשנה הרבעית, בחדש החמישי; אמר אלי חנניה בן-עזור הנביא אשר מגבעון, בבית יהוה, לעיני הכהנים וכל-העם, לאמר.  ב כה-אמר יהוה צבאות, אלהי ישראל--לאמר:  שברתי, את-על מלך בבל.  ג בעוד שנתים ימים, אני משיב אל-המקום הזה, את-כל-כלי, בית יהוה--אשר לקח נבוכדנאצר מלך-בבל, מן-המקום הזה, ויביאם, בבל.  ד ואת-יכניה בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-כל-גלות יהודה הבאים בבלה, אני משיב אל-המקום הזה--נאם-יהוה:  כי אשבר, את-על מלך בבל.  ה ויאמר ירמיה הנביא, אל-חנניה הנביא, לעיני הכהנים ולעיני כל-העם, העמדים בבית יהוה.  ו ויאמר, ירמיה הנביא, אמן, כן יעשה יהוה; יקם יהוה, את-דבריך, אשר נבאת להשיב כלי בית-יהוה וכל-הגולה, מבבל אל-המקום הזה.  ז אך-שמע-נא הדבר הזה, אשר אנכי דבר באזניך, ובאזני, כל-העם.  ח הנביאים, אשר היו לפני ולפניך--מן-העולם:  וינבאו אל-ארצות רבות, ועל-ממלכות גדלות, למלחמה, ולרעה ולדבר.  ט הנביא, אשר ינבא לשלום--בבא, דבר הנביא, יודע הנביא, אשר-שלחו יהוה באמת.  י ויקח חנניה הנביא, את-המוטה, מעל, צואר ירמיה הנביא; וישברהו.  יא ויאמר חנניה לעיני כל-העם לאמר, כה אמר יהוה, ככה אשבר את-על נבכדנאצר מלך-בבל בעוד שנתים ימים, מעל צואר כל-הגוים; וילך ירמיה הנביא, לדרכו.  {פ}

יב ויהי דבר-יהוה, אל-ירמיה:  אחרי שבור חנניה הנביא, את-המוטה, מעל צואר ירמיה הנביא, לאמר.  יג הלוך ואמרת אל-חנניה לאמר, כה אמר יהוה, מוטת עץ, שברת; ועשית תחתיהן, מטות ברזל.  יד כי כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, על ברזל נתתי על-צואר כל-הגוים האלה לעבד את-נבכדנאצר מלך-בבל--ועבדהו; וגם את-חית השדה, נתתי לו.  טו ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא, שמע-נא חנניה:  לא-שלחך יהוה--ואתה הבטחת את-העם הזה, על-שקר.  טז לכן, כה אמר יהוה, הנני משלחך, מעל פני האדמה; השנה אתה מת, כי-סרה דברת אל-יהוה.  יז וימת חנניה הנביא, בשנה ההיא, בחדש, השביעי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב