תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ה

א שוטטו בחוצות ירושלם, וראו-נא ודעו ובקשו ברחובותיה, אם-תמצאו איש, אם-יש עשה משפט מבקש אמונה--ואסלח, לה.  ב ואם חי-יהוה, יאמרו; לכן לשקר, ישבעו.  ג יהוה, עיניך הלוא לאמונה--הכיתה אתם ולא-חלו, כליתם מאנו קחת מוסר; חזקו פניהם מסלע, מאנו לשוב.  ד ואני אמרתי, אך-דלים הם; נואלו--כי לא ידעו דרך יהוה, משפט אלהיהם.  ה אלכה-לי אל-הגדלים, ואדברה אותם--כי המה ידעו דרך יהוה, משפט אלהיהם; אך המה יחדו שברו על, נתקו מוסרות.  ו על-כן הכם אריה מיער, זאב ערבות ישדדם--נמר שקד על-עריהם, כל-היוצא מהנה יטרף:  כי רבו פשעיהם, עצמו משבותיהם.  ז אי לזאת, אסלוח- אסלח- לך--בניך עזבוני, וישבעו בלא אלהים; ואשבע אותם וינאפו, ובית זונה יתגודדו.  ח סוסים מיזנים, משכים היו; איש אל-אשת רעהו, יצהלו.  ט העל-אלה לוא-אפקד, נאם-יהוה; ואם בגוי אשר-כזה, לא תתנקם נפשי.  {ס}

י עלו בשרותיה ושחתו, וכלה אל-תעשו; הסירו, נטישותיה, כי לוא ליהוה, המה.  יא כי בגוד בגדו בי, בית ישראל ובית יהודה--נאם-יהוה.  יב כחשו, ביהוה, ויאמרו, לוא-הוא; ולא-תבוא עלינו רעה, וחרב ורעב לוא נראה.  יג והנביאים יהיו לרוח, והדבר אין בהם; כה יעשה, להם.  {ס}

יד לכן, כה-אמר יהוה אלהי צבאות, יען דברכם, את-הדבר הזה:  הנני נתן דברי בפיך לאש, והעם הזה עצים--ואכלתם.  טו הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל, נאם-יהוה:  גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא--גוי לא-תדע לשנו, ולא תשמע מה-ידבר.  טז אשפתו, כקבר פתוח; כלם, גבורים.  יז ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך--יאכל צאנך ובקרך, יאכל גפנך ותאנתך; ירשש ערי מבצריך, אשר אתה בטח בהנה--בחרב.  יח וגם בימים ההמה, נאם-יהוה, לא-אעשה אתכם, כלה.  יט והיה, כי תאמרו, תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו, את-כל-אלה; ואמרת אליהם, כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם--כן תעבדו זרים, בארץ לא לכם.  {פ}

כ הגידו זאת, בבית יעקב; והשמיעוה ביהודה, לאמר.  כא שמעו-נא זאת, עם סכל ואין לב:  עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא ישמעו.  כב האותי לא-תיראו נאם-יהוה, אם מפני לא תחילו, אשר-שמתי חול גבול לים, חק-עולם ולא יעברנהו; ויתגעשו ולא יוכלו, והמו גליו ולא יעברנהו.  כג ולעם הזה היה, לב סורר ומורה:  סרו, וילכו.  כד ולוא-אמרו בלבבם, נירא נא את-יהוה אלהינו, הנתן גשם וירה יורה ומלקוש, בעתו; שבעת חקות קציר, ישמר-לנו.  כה עונותיכם, הטו-אלה; וחטאותיכם, מנעו הטוב מכם.  כו כי-נמצאו בעמי, רשעים:  ישור כשך יקושים, הציבו משחית אנשים ילכדו.  כז ככלוב מלא עוף, כן בתיהם מלאים מרמה; על-כן גדלו, ויעשירו.  כח שמנו עשתו, גם עברו דברי-רע--דין לא-דנו, דין יתום ויצליחו; ומשפט אביונים, לא שפטו.  כט העל-אלה לא-אפקד, נאם-יהוה; אם בגוי אשר-כזה, לא תתנקם נפשי.  {ס}

ל שמה, ושערורה, נהיתה, בארץ.  לא הנבאים נבאו בשקר, והכהנים ירדו על-ידיהם, ועמי, אהבו כן; ומה-תעשו, לאחריתה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב