תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ד

א אם-תשוב ישראל נאם-יהוה אלי, תשוב; ואם-תסיר שקוציך מפני, ולא תנוד.  ב ונשבעת, חי-יהוה, באמת, במשפט ובצדקה; והתברכו בו גוים, ובו יתהללו.  {ס}

ג כי-כה אמר יהוה, לאיש יהודה ולירושלם, נירו לכם, ניר; ואל-תזרעו, אל-קצים.  ד המלו ליהוה, והסרו ערלות לבבכם, איש יהודה, וישבי ירושלם:  פן-תצא כאש חמתי, ובערה ואין מכבה--מפני, רע מעלליכם.  ה הגידו ביהודה, ובירושלם השמיעו, ואמרו, ותקעו תקעו שופר בארץ; קראו מלאו ואמרו, האספו ונבואה אל-ערי המבצר.  ו שאו-נס ציונה, העיזו אל-תעמדו:  כי רעה, אנכי מביא מצפון--ושבר גדול.  ז עלה אריה, מסבכו, ומשחית גוים, נסע יצא ממקמו--לשום ארצך לשמה, עריך תצינה מאין יושב.  ח על-זאת חגרו שקים, ספדו והילילו:  כי לא-שב חרון אף-יהוה, ממנו.  {פ}

ט והיה ביום-ההוא נאם-יהוה, יאבד לב-המלך ולב השרים; ונשמו, הכהנים, והנבאים, יתמהו.  {ס}

י ואמר אהה אדני יהוה, אכן השא השאת לעם הזה ולירושלם לאמר, שלום, יהיה לכם; ונגעה חרב, עד-הנפש.  יא בעת ההיא, יאמר לעם-הזה ולירושלם, רוח צח שפים במדבר, דרך בת-עמי--לוא לזרות, ולוא להבר.  יב רוח מלא מאלה, יבוא לי; עתה, גם-אני אדבר משפטים אותם.  יג הנה כעננים יעלה, וכסופה מרכבותיו--קלו מנשרים, סוסיו; אוי לנו, כי שדדנו.  יד כבסי מרעה לבך ירושלם, למען תושעי:  עד-מתי תלין בקרבך, מחשבות אונך.  טו כי קול מגיד, מדן; ומשמיע און, מהר אפרים.  טז הזכירו לגוים, הנה השמיעו על-ירושלם, נצרים באים, מארץ המרחק; ויתנו על-ערי יהודה, קולם.  יז כשמרי שדי, היו עליה מסביב:  כי-אתי מרתה, נאם-יהוה.  יח דרכך, ומעלליך, עשו אלה, לך; זאת רעתך כי מר, כי נגע עד-לבך.  {פ}

יט מעי מעי אחולה אחילה קירות לבי, המה-לי לבי--לא אחרש:  כי קול שופר שמעתי שמעת נפשי, תרועת מלחמה.  כ שבר על-שבר נקרא, כי שדדה כל-הארץ; פתאם שדדו אהלי, רגע יריעתי.  כא עד-מתי, אראה-נס--אשמעה, קול שופר.  {פ}

כב כי אויל עמי, אותי לא ידעו--בנים סכלים המה, ולא נבונים המה; חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו.  כג ראיתי, את-הארץ, והנה-תהו, ובהו; ואל-השמים, ואין אורם.  כד ראיתי, ההרים, והנה, רעשים; וכל-הגבעות, התקלקלו.  כה ראיתי, והנה אין האדם; וכל-עוף השמים, נדדו.  כו ראיתי, והנה הכרמל המדבר; וכל-עריו, נתצו מפני יהוה--מפני, חרון אפו.  {ס}

כז כי-כה אמר יהוה, שממה תהיה כל-הארץ; וכלה, לא אעשה.  כח על-זאת תאבל הארץ, וקדרו השמים ממעל--על כי-דברתי זמתי, ולא נחמתי ולא-אשוב ממנה.  כט מקול פרש ורמה קשת, ברחת כל-העיר--באו בעבים, ובכפים עלו:  כל-העיר עזובה, ואין-יושב בהן איש.  ל ואתי ואת שדוד מה-תעשי, כי-תלבשי שני כי-תעדי עדי-זהב כי-תקרעי בפוך עיניך--לשוא, תתיפי:  מאסו-בך עגבים, נפשך יבקשו.  לא כי קול כחולה שמעתי, צרה כמבכירה--קול בת-ציון תתיפח, תפרש כפיה:  אוי-נא לי, כי-עיפה נפשי להרגים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב