תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ל

א הדבר אשר היה אל-ירמיהו, מאת יהוה לאמר.  ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל, לאמר:  כתב-לך, את כל-הדברים אשר-דברתי אליך--אל-ספר.  ג כי הנה ימים באים, נאם-יהוה, ושבתי את-שבות עמי ישראל ויהודה, אמר יהוה; והשבתים, אל-הארץ אשר-נתתי לאבותם--וירשוה.  {פ}

ד ואלה הדברים, אשר דבר יהוה אל-ישראל--ואל-יהודה.  ה כי-כה אמר יהוה, קול חרדה שמענו--פחד, ואין שלום.  ו שאלו-נא וראו, אם-ילד זכר:  מדוע ראיתי כל-גבר ידיו על-חלציו, כיולדה, ונהפכו כל-פנים, לירקון.  ז הוי, כי גדול היום ההוא--מאין כמהו; ועת-צרה היא ליעקב, וממנה יושע.  ח והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות, אשבר עלו מעל צוארך, ומוסרותיך, אנתק; ולא-יעבדו-בו עוד, זרים.  ט ועבדו, את יהוה אלהיהם, ואת דוד מלכם, אשר אקים להם.  {ס}

י ואתה אל-תירא עבדי יעקב נאם-יהוה, ואל-תחת ישראל--כי הנני מושיעך מרחוק, ואת-זרעך מארץ שבים; ושב יעקב ושקט ושאנן, ואין מחריד.  יא כי-אתך אני נאם-יהוה, להושיעך:  כי אעשה כלה בכל-הגוים אשר הפצותיך שם, אך אתך לא-אעשה כלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקך.  {פ}

יב כי כה אמר יהוה, אנוש לשברך--נחלה, מכתך.  יג אין-דן דינך, למזור; רפאות תעלה, אין לך.  יד כל-מאהביך שכחוך, אותך לא ידרשו:  כי מכת אויב הכיתיך, מוסר אכזרי--על רב עונך, עצמו חטאתיך.  טו מה-תזעק על-שברך, אנוש מכאבך:  על רב עונך, עצמו חטאתיך--עשיתי אלה, לך.  טז לכן כל-אכליך, יאכלו, וכל-צריך כלם, בשבי ילכו; והיו שאסיך למשסה, וכל-בזזיך אתן לבז.  יז כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך, נאם-יהוה:  כי נדחה, קראו לך--ציון היא, דרש אין לה.  {ס}

יח כה אמר יהוה, הנני-שב שבות אהלי יעקוב, ומשכנתיו, ארחם; ונבנתה עיר על-תלה, וארמון על-משפטו ישב.  יט ויצא מהם תודה, וקול משחקים; והרבתים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו.  כ והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תכון; ופקדתי, על כל-לחציו.  כא והיה אדירו ממנו, ומשלו מקרבו יצא, והקרבתיו, ונגש אלי:  כי מי הוא-זה ערב את-לבו, לגשת אלי--נאם-יהוה.  כב והייתם לי, לעם; ואנכי, אהיה לכם לאלהים.  {ס}

כג הנה סערת יהוה, חמה יצאה--סער, מתגורר:  על ראש רשעים, יחול.  כד לא ישוב, חרון אף-יהוה, עד-עשתו ועד-הקימו, מזמות לבו; באחרית הימים, תתבוננו בה.  כה בעת ההיא, נאם-יהוה, אהיה לאלהים, לכל משפחות ישראל; והמה, יהיו-לי לעם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב