תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק נב

א בן-עשרים ואחת שנה, צדקיהו במלכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, חמיטל חמוטל בת-ירמיהו מלבנה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה, ככל אשר-עשה, יהויקם.  ג כי על-אף יהוה, היתה בירושלם ויהודה, עד-השליכו אותם, מעל פניו; וימרד צדקיהו, במלך בבל.  ד ויהי בשנה התשעית למלכו, בחדש העשירי בעשור לחדש, בא נבוכדראצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם, ויחנו עליה; ויבנו עליה דיק, סביב.  ה ותבא העיר, במצור, עד עשתי עשרה שנה, למלך צדקיהו.  ו בחדש הרביעי בתשעה לחדש, ויחזק הרעב בעיר; ולא-היה לחם, לעם הארץ.  ז ותבקע העיר, וכל-אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין-החמתים אשר על-גן המלך, וכשדים על-העיר, סביב; וילכו, דרך הערבה.  ח וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך, וישיגו את-צדקיהו בערבת ירחו; וכל-חילו--נפצו, מעליו.  ט ויתפשו, את-המלך, ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה, בארץ חמת; וידבר אתו, משפטים.  י וישחט מלך-בבל את-בני צדקיהו, לעיניו; וגם את-כל-שרי יהודה, שחט ברבלתה.  יא ואת-עיני צדקיהו, עור; ויאסרהו בנחשתים, ויבאהו מלך-בבל בבלה, ויתנהו בבית- בית- הפקדת, עד-יום מותו.  יב ובחדש החמישי, בעשור לחדש, היא שנת תשע-עשרה שנה, למלך נבוכדראצר מלך-בבל--בא, נבוזראדן רב-טבחים, עמד לפני מלך-בבל, בירושלם.  יג וישרף את-בית-יהוה, ואת-בית המלך; ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית הגדול, שרף באש.  יד ואת-כל-חמות ירושלם, סביב, נתצו כל-חיל כשדים, אשר את-רב-טבחים.  טו ומדלות העם ואת-יתר העם הנשארים בעיר, ואת-הנפלים אשר נפלו אל-מלך בבל, ואת, יתר האמון--הגלה, נבוזראדן רב-טבחים.  טז ומדלות הארץ--השאיר, נבוזראדן רב-טבחים:  לכרמים, וליגבים.  יז ואת-עמודי הנחשת אשר לבית-יהוה, ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה--שברו כשדים; וישאו את-כל-נחשתם, בבלה.  יח ואת-הסרות ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-המזרקת ואת-הכפות, ואת כל-כלי הנחשת אשר-ישרתו בהם--לקחו.  יט ואת-הספים ואת-המחתות ואת-המזרקות ואת-הסירות ואת-המנרות, ואת-הכפות ואת-המנקיות, אשר זהב זהב, ואשר-כסף כסף--לקח, רב-טבחים.  כ העמודים שנים, הים אחד והבקר שנים-עשר נחשת אשר-תחת המכנות, אשר עשה המלך שלמה, לבית יהוה--לא-היה משקל, לנחשתם כל-הכלים האלה.  כא והעמודים, שמנה עשרה אמה קומה קומת העמד האחד, וחוט שתים-עשרה אמה, יסבנו; ועביו ארבע אצבעות, נבוב.  כב וכתרת עליו נחשת, וקומת הכתרת האחת חמש אמות, ושבכה ורמונים על-הכותרת סביב, הכל נחשת; וכאלה לעמוד השני, ורמונים.  כג ויהיו, הרמנים--תשעים וששה, רוחה:  כל-הרמונים מאה על-השבכה, סביב.  {ס}

כד ויקח רב-טבחים, את-שריה כהן הראש, ואת-צפניה, כהן המשנה--ואת-שלשת, שמרי הסף.  כה ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-היה פקיד על-אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר, ואת ספר שר הצבא, המצבא את-עם הארץ; וששים איש מעם הארץ, הנמצאים בתוך העיר.  כו ויקח אותם, נבוזראדן רב-טבחים; וילך אותם אל-מלך בבל, רבלתה.  כז ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה, בארץ חמת; ויגל יהודה, מעל אדמתו.  {ס}

כח זה העם, אשר הגלה נבוכדראצר:  בשנת-שבע--יהודים, שלשת אלפים ועשרים ושלשה.  כט בשנת שמונה עשרה, לנבוכדראצר:  מירושלם--נפש, שמנה מאות שלשים ושנים.  ל בשנת שלש ועשרים, לנבוכדראצר, הגלה נבוזראדן רב-טבחים, יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמשה; כל-נפש, ארבעת אלפים ושש מאות.  {ס}

לא ויהי בשלשים ושבע שנה, לגלות יהויכן מלך-יהודה, בשנים עשר חדש, בעשרים וחמשה לחדש:  נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו, את-ראש יהויכין מלך-יהודה, ויצא אתו, מבית הכליא הכלוא לב וידבר אתו, טבות; ויתן, את-כסאו, ממעל לכסא מלכים המלכים אשר אתו, בבבל.  לג ושנה, את בגדי כלאו; ואכל לחם לפניו תמיד, כל-ימי חיו.  לד וארחתו, ארחת תמיד נתנה-לו מאת מלך-בבל דבר-יום ביומו--עד-יום מותו:  כל, ימי חייו.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב