תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כא

א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו, מאת יהוה--בשלח אליו המלך צדקיהו, את-פשחור בן-מלכיה, ואת-צפניה בן-מעשיה הכהן, לאמר.  ב דרש-נא בעדנו את-יהוה, כי נבוכדראצר מלך-בבל נלחם עלינו; אולי יעשה יהוה אותנו ככל-נפלאתיו, ויעלה מעלינו.  ג ויאמר ירמיהו, אליהם:  כה תאמרן, אל-צדקיהו.  {ס}

ד כה-אמר יהוה אלהי ישראל, הנני מסב את-כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את-מלך בבל ואת-הכשדים, הצרים עליכם מחוץ לחומה; ואספתי אותם, אל-תוך העיר הזאת.  ה ונלחמתי אני אתכם, ביד נטויה ובזרוע חזקה, ובאף ובחמה, ובקצף גדול.  ו והכיתי, את-יושבי העיר הזאת, ואת-האדם, ואת-הבהמה:  בדבר גדול, ימתו.  ז ואחרי-כן נאם-יהוה אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-עבדיו ואת-העם ואת-הנשארים בעיר הזאת מן-הדבר מן-החרב ומן-הרעב, ביד נבוכדראצר מלך-בבל, וביד איביהם, וביד מבקשי נפשם; והכם לפי-חרב--לא-יחוס עליהם, ולא יחמל ולא ירחם.  ח ואל-העם הזה תאמר, כה אמר יהוה:  הנני נתן לפניכם, את-דרך החיים ואת-דרך המות.  ט הישב, בעיר הזאת, ימות, בחרב וברעב ובדבר; והיוצא ונפל על-הכשדים הצרים עליכם, יחיה וחיה, והיתה-לו נפשו, לשלל.  י כי שמתי פני בעיר הזאת לרעה, ולא לטובה--נאם-יהוה; ביד-מלך בבל תנתן, ושרפה באש.  {ס}

יא ולבית מלך יהודה, שמעו דבר-יהוה.  יב בית דוד, כה אמר יהוה, דינו לבקר משפט, והצילו גזול מיד עושק:  פן-תצא כאש חמתי, ובערה ואין מכבה, מפני, רע מעלליהם מעלליכם יג הנני אליך ישבת העמק, צור המישר--נאם-יהוה; האמרים מי-יחת עלינו, ומי יבוא במעונותינו.  יד ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם, נאם-יהוה; והצתי אש ביערה, ואכלה כל-סביביה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב