תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לו

א ויהי בשנה הרבעית, ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה; היה הדבר הזה, אל-ירמיהו, מאת יהוה, לאמר.  ב קח-לך, מגלת-ספר, וכתבת אליה את כל-הדברים אשר-דברתי אליך על-ישראל ועל-יהודה, ועל-כל-הגוים--מיום דברתי אליך, מימי יאשיהו, ועד, היום הזה.  ג אולי ישמעו, בית יהודה, את כל-הרעה, אשר אנכי חשב לעשות להם--למען ישובו, איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעונם, ולחטאתם.  {ס}

ד ויקרא ירמיהו, את-ברוך בן-נריה; ויכתב ברוך מפי ירמיהו, את כל-דברי יהוה אשר-דבר אליו--על-מגלת-ספר.  ה ויצוה ירמיהו, את-ברוך לאמר:  אני עצור--לא אוכל, לבוא בית יהוה.  ו ובאת אתה וקראת במגלה אשר-כתבת-מפי את-דברי יהוה באזני העם, בית יהוה--ביום צום; וגם באזני כל-יהודה הבאים מעריהם, תקראם.  ז אולי תפל תחנתם, לפני יהוה, וישבו, איש מדרכו הרעה:  כי-גדול האף והחמה, אשר-דבר יהוה אל-העם הזה.  ח ויעש, ברוך בן-נריה, ככל אשר-צוהו, ירמיהו הנביא--לקרא בספר דברי יהוה, בית יהוה.  {פ}

ט ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן-יאשיהו מלך-יהודה, בחדש התשעי, קראו צום לפני יהוה כל-העם, בירושלם; וכל-העם, הבאים מערי יהודה--בירושלם.  י ויקרא ברוך בספר את-דברי ירמיהו, בית יהוה--בלשכת גמריהו בן-שפן הספר בחצר העליון, פתח שער בית-יהוה החדש, באזני, כל-העם.  יא וישמע מכיהו בן-גמריהו בן-שפן, את-כל-דברי יהוה--מעל הספר.  יב וירד בית-המלך, על-לשכת הספר, והנה-שם, כל-השרים יושבים:  אלישמע הספר ודליהו בן-שמעיהו ואלנתן בן-עכבור וגמריהו בן-שפן, וצדקיהו בן-חנניהו--וכל-השרים.  יג ויגד להם מכיהו, את כל-הדברים אשר שמע, בקרא ברוך בספר, באזני העם.  יד וישלחו כל-השרים אל-ברוך, את-יהודי בן-נתניהו בן-שלמיהו בן-כושי לאמר, המגלה אשר קראת בה באזני העם, קחנה בידך ולך; ויקח ברוך בן-נריהו את-המגלה, בידו, ויבא, אליהם.  טו ויאמרו אליו--שב נא, וקראנה באזנינו; ויקרא ברוך, באזניהם.  טז ויהי, כשמעם את-כל-הדברים, פחדו, איש אל-רעהו; ויאמרו, אל-ברוך, הגיד נגיד למלך, את כל-הדברים האלה.  יז ואת-ברוך--שאלו, לאמר:  הגד-נא לנו--איך כתבת את-כל-הדברים האלה, מפיו.  יח ויאמר להם, ברוך, מפיו יקרא אלי, את כל-הדברים האלה; ואני כתב על-הספר, בדיו.  {ס}

יט ויאמרו השרים אל-ברוך, לך הסתר אתה וירמיהו; ואיש אל-ידע, איפה אתם.  כ ויבאו אל-המלך, חצרה, ואת-המגלה הפקדו, בלשכת אלישמע הספר; ויגידו באזני המלך, את כל-הדברים.  כא וישלח המלך את-יהודי, לקחת את-המגלה, ויקחה, מלשכת אלישמע הספר; ויקראה יהודי, באזני המלך, ובאזני כל-השרים, העמדים מעל המלך.  כב והמלך, יושב בית החרף, בחדש, התשיעי; ואת-האח, לפניו מבערת.  כג ויהי כקרוא יהודי, שלש דלתות וארבעה, יקרעה בתער הספר, והשלך אל-האש אשר אל-האח:  עד-תם, כל-המגלה, על-האש, אשר על-האח.  כד ולא פחדו, ולא קרעו את-בגדיהם--המלך, וכל-עבדיו, השמעים, את כל-הדברים האלה.  כה וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך, לבלתי שרף את-המגלה; ולא שמע, אליהם.  כו ויצוה המלך את-ירחמאל בן-המלך ואת-שריהו בן-עזריאל, ואת-שלמיהו בן-עבדאל, לקחת את-ברוך הספר, ואת ירמיהו הנביא; ויסתרם, יהוה.  {ס}

כז ויהי דבר-יהוה, אל-ירמיהו--אחרי שרף המלך, את-המגלה ואת-הדברים, אשר כתב ברוך מפי ירמיהו, לאמר.  כח שוב קח-לך, מגלה אחרת; וכתב עליה, את כל-הדברים הראשנים, אשר היו על-המגלה הראשנה, אשר שרף יהויקים מלך-יהודה.  כט ועל-יהויקים מלך-יהודה תאמר, כה אמר יהוה:  אתה שרפת את-המגלה הזאת, לאמר, מדוע כתבת עליה לאמר בא-יבוא מלך-בבל והשחית את-הארץ הזאת, והשבית ממנה אדם ובהמה.  {ס}

ל לכן כה-אמר יהוה, על-יהויקים מלך יהודה, לא-יהיה-לו יושב, על-כסא דוד; ונבלתו תהיה משלכת, לחרב ביום ולקרח בלילה.  לא ופקדתי עליו ועל-זרעו ועל-עבדיו, את-עונם; והבאתי עליהם ועל-ישבי ירושלם ואל-איש יהודה, את כל-הרעה אשר-דברתי אליהם--ולא שמעו.  לב וירמיהו לקח מגלה אחרת, ויתנה אל-ברוך בן-נריהו הספר, ויכתב עליה מפי ירמיהו, את כל-דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך-יהודה באש; ועוד נוסף עליהם דברים רבים, כהמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב