תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לט

א בשנה התשעית לצדקיהו מלך-יהודה בחדש העשרי, בא נבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו אל-ירושלם, ויצרו, עליה.  ב בעשתי-עשרה שנה לצדקיהו, בחדש הרביעי בתשעה לחדש, הבקעה, העיר.  ג ויבאו, כל שרי מלך-בבל, וישבו, בשער התוך--נרגל שראצר סמגר-נבו שר-סכים רב-סריס, נרגל שראצר רב-מג, וכל-שארית, שרי מלך בבל.  ד ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך-יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו ויצאו לילה מן-העיר דרך גן המלך, בשער, בין החמתים; ויצא, דרך הערבה.  ה וירדפו חיל-כשדים אחריהם, וישגו את-צדקיהו בערבות ירחו, ויקחו אותו ויעלהו אל-נבוכדראצר מלך-בבל רבלתה, בארץ חמת; וידבר אתו, משפטים.  ו וישחט מלך בבל את-בני צדקיהו, ברבלה--לעיניו; ואת כל-חרי יהודה, שחט מלך בבל.  ז ואת-עיני צדקיהו, עור; ויאסרהו, בנחשתים, לביא אתו, בבלה.  ח ואת-בית המלך ואת-בית העם, שרפו הכשדים באש; ואת-חמות ירושלם, נתצו.  ט ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת-הנפלים אשר נפלו עליו, ואת יתר העם, הנשארים--הגלה נבוזראדן רב-טבחים, בבל.  י ומן-העם הדלים, אשר אין-להם מאומה, השאיר נבוזראדן רב-טבחים, בארץ יהודה; ויתן להם כרמים ויגבים, ביום ההוא.  יא ויצו נבוכדראצר מלך-בבל, על-ירמיהו, ביד נבוזראדן רב-טבחים, לאמר.  יב קחנו, ועיניך שים עליו, ואל-תעש לו, מאומה רע:  כי, אם    כאשר ידבר אליך--כן, עשה עמו.  יג וישלח נבוזראדן רב-טבחים, ונבושזבן רב-סריס, ונרגל שראצר, רב-מג--וכל, רבי מלך-בבל.  יד וישלחו ויקחו את-ירמיהו מחצר המטרה, ויתנו אתו אל-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן, להוצאהו, אל-הבית; וישב, בתוך העם.  {ס}

טו ואל-ירמיהו, היה דבר-יהוה, בהיתו עצור, בחצר המטרה לאמר.  טז הלוך ואמרת לעבד-מלך הכושי לאמר, כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, הנני מבי את-דברי אל-העיר הזאת לרעה, ולא לטובה; והיו לפניך, ביום ההוא.  יז והצלתיך ביום-ההוא, נאם-יהוה; ולא תנתן ביד האנשים, אשר-אתה יגור מפניהם.  יח כי מלט אמלטך, ובחרב לא תפל; והיתה לך נפשך לשלל, כי-בטחת בי נאם-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב