תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ב

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב הלך וקראת באזני ירושלם לאמר, כה אמר יהוה, זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולתיך--לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה.  ג קדש ישראל ליהוה, ראשית תבואתה; כל-אכליו יאשמו, רעה תבא אליהם נאם-יהוה.  {פ}

ד שמעו דבר-יהוה, בית יעקב, וכל-משפחות, בית ישראל.  ה כה אמר יהוה, מה-מצאו אבותיכם בי עול--כי רחקו, מעלי; וילכו אחרי ההבל, ויהבלו.  ו ולא אמרו--איה יהוה, המעלה אתנו מארץ מצרים; המוליך אתנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות--בארץ לא-עבר בה איש, ולא-ישב אדם שם.  ז ואביא אתכם אל-ארץ הכרמל, לאכל פריה וטובה; ותבאו ותטמאו את-ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה.  ח הכהנים, לא אמרו איה יהוה, ותפשי התורה לא ידעוני, והרעים פשעו בי; והנבאים נבאו בבעל, ואחרי לא-יועלו הלכו.  ט לכן, עד אריב אתכם--נאם-יהוה; ואת-בני בניכם, אריב.  י כי עברו איי כתיים, וראו, וקדר שלחו והתבוננו, מאד; וראו, הן היתה כזאת.  יא ההימיר גוי אלהים, והמה לא אלהים; ועמי המיר כבודו, בלוא יועיל.  יב שמו שמים, על-זאת; ושערו חרבו מאד, נאם-יהוה.  יג כי-שתים רעות, עשה עמי:  אתי עזבו מקור מים חיים, לחצב להם בארות--בארת נשברים, אשר לא-יכלו המים.  יד העבד, ישראל--אם-יליד בית, הוא:  מדוע, היה לבז.  טו עליו ישאגו כפרים, נתנו קולם; וישיתו ארצו לשמה, עריו נצתה נצתו מבלי ישב.  טז גם-בני-נף, ותחפנס ותחפנחס, ירעוך, קדקד.  יז הלוא-זאת, תעשה-לך:  עזבך את-יהוה אלהיך, בעת מולכך בדרך.  יח ועתה, מה-לך לדרך מצרים, לשתות, מי שחור; ומה-לך לדרך אשור, לשתות מי נהר.  יט תיסרך רעתך, ומשבותיך תוכחך, ודעי וראי כי-רע ומר, עזבך את-יהוה אלהיך; ולא פחדתי אליך, נאם-אדני יהוה צבאות.  כ כי מעולם שברתי עלך, נתקתי מוסרותיך, ותאמרי, לא אעבוד אעבור:  כי על-כל-גבעה גבהה, ותחת כל-עץ רענן, את, צעה זנה.  כא ואנכי נטעתיך שורק, כלה זרע אמת; ואיך נהפכת לי, סורי הגפן נכריה.  כב כי אם-תכבסי בנתר, ותרבי-לך ברית--נכתם עונך לפני, נאם אדני יהוה.  כג איך תאמרי לא נטמאתי, אחרי הבעלים לא הלכתי--ראי דרכך בגיא, דעי מה עשית:  בכרה קלה, משרכת דרכיה.  כד פרה למד מדבר, באות נפשו נפשה שאפה רוח--תאנתה, מי ישיבנה; כל-מבקשיה לא ייעפו, בחדשה ימצאונה.  כה מנעי רגלך מיחף, וגורנך וגרונך מצמאה; ותאמרי נואש--לוא, כי-אהבתי זרים ואחריהם אלך.  כו כבשת גנב כי ימצא, כן הבישו בית ישראל; המה מלכיהם שריהם, וכהניהם ונביאיהם.  כז אמרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילדתני ילדתנו, כי-פנו אלי ערף, ולא פנים; ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו.  כח ואיה אלהיך, אשר עשית לך--יקומו, אם-יושיעוך בעת רעתך:  כי מספר עריך, היו אלהיך יהודה.  {ס}

כט למה תריבו, אלי; כלכם פשעתם בי, נאם-יהוה.  ל לשוא הכיתי את-בניכם, מוסר לא לקחו; אכלה חרבכם נביאיכם, כאריה משחית.  לא הדור, אתם ראו דבר-יהוה, המדבר הייתי לישראל, אם ארץ מאפליה; מדוע אמרו עמי, רדנו--לוא-נבוא עוד, אליך.  לב התשכח בתולה עדיה, כלה קשריה; ועמי שכחוני, ימים אין מספר.  לג מה-תיטבי דרכך, לבקש אהבה; לכן גם את-הרעות, למדתי למדת את-דרכיך.  לד גם בכנפיך נמצאו, דם נפשות אביונים נקיים; לא-במחתרת מצאתים, כי על-כל-אלה.  לה ותאמרי כי נקיתי, אך שב אפו ממני; הנני נשפט אותך, על-אמרך לא חטאתי.  לו מה-תזלי מאד, לשנות את-דרכך; גם ממצרים תבשי, כאשר-בשת מאשור.  לז גם מאת זה תצאי, וידיך על-ראשך:  כי-מאס יהוה במבטחיך, ולא תצליחי להם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב