תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק ט

א מי-יתנני במדבר, מלון ארחים, ואעזבה את-עמי, ואלכה מאתם:  כי כלם מנאפים, עצרת בגדים.  ב וידרכו את-לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ:  כי מרעה אל-רעה יצאו ואתי לא-ידעו, נאם-יהוה.  ג איש מרעהו השמרו, ועל-כל-אח אל-תבטחו:  כי כל-אח עקוב יעקב, וכל-רע רכיל יהלך.  ד ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו; למדו לשונם דבר-שקר, העוה נלאו.  ה שבתך, בתוך מרמה; במרמה מאנו דעת-אותי, נאם-יהוה.  {ס}

ו לכן, כה אמר יהוה צבאות, הנני צורפם, ובחנתים:  כי-איך אעשה, מפני בת-עמי.  ז חץ שוחט שחוט לשונם, מרמה דבר; בפיו, שלום את-רעהו ידבר, ובקרבו, ישים ארבו.  ח העל-אלה לא-אפקד-בם, נאם-יהוה; אם בגוי אשר-כזה, לא תתנקם נפשי.  {ס}

ט על-ההרים אשא בכי ונהי, ועל-נאות מדבר קינה--כי נצתו מבלי-איש עבר, ולא שמעו קול מקנה; מעוף השמים ועד-בהמה, נדדו הלכו.  י ונתתי את-ירושלם לגלים, מעון תנים; ואת-ערי יהודה אתן שממה, מבלי יושב.  {ס}

יא מי-האיש החכם ויבן את-זאת, ואשר דבר פי-יהוה אליו ויגדה; על-מה אבדה הארץ, נצתה כמדבר מבלי עבר.  {ס}

יב ויאמר יהוה--על-עזבם את-תורתי, אשר נתתי לפניהם; ולא-שמעו בקולי, ולא-הלכו בה.  יג וילכו, אחרי שררות לבם--ואחרי, הבעלים, אשר למדום, אבותם.  {פ}

יד לכן, כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, הנני מאכילם את-העם הזה, לענה; והשקיתים, מי-ראש.  טו והפצותים, בגוים, אשר לא ידעו, המה ואבותם; ושלחתי אחריהם את-החרב, עד כלותי אותם.  {פ}

טז כה אמר יהוה צבאות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה; ואל-החכמות שלחו, ותבואנה.  יז ותמהרנה, ותשנה עלינו נהי; ותרדנה עינינו דמעה, ועפעפינו יזלו-מים.  יח כי קול נהי נשמע מציון, איך שדדנו; בשנו מאד כי-עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו.  {ס}

יט כי-שמענה נשים דבר-יהוה, ותקח אזנכם דבר-פיו; ולמדנה בנותיכם נהי, ואשה רעותה קינה.  כ כי-עלה מות בחלונינו, בא בארמנותינו--להכרית עולל מחוץ, בחורים מרחבות.  כא דבר, כה נאם-יהוה, ונפלה נבלת האדם, כדמן על-פני השדה; וכעמיר מאחרי הקצר, ואין מאסף.  {ס}

כב כה אמר יהוה, אל-יתהלל חכם בחכמתו, ואל-יתהלל הגבור, בגבורתו; אל-יתהלל עשיר, בעשרו.  כג כי אם-בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי--כי אני יהוה, עשה חסד משפט וצדקה בארץ:  כי-באלה חפצתי, נאם-יהוה.  {ס}

כד הנה ימים באים, נאם-יהוה, ופקדתי, על-כל-מול בערלה.  כה על-מצרים ועל-יהודה, ועל-אדום ועל-בני עמון ועל-מואב, ועל כל-קצוצי פאה, הישבים במדבר--כי כל-הגוים ערלים, וכל-בית ישראל ערלי-לב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב