תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק מב

א ויגשו, כל-שרי החילים, ויוחנן בן-קרח, ויזניה בן-הושעיה--וכל-העם, מקטן ועד-גדול.  ב ויאמרו אל-ירמיהו הנביא, תפל-נא תחנתנו לפניך, והתפלל בעדנו אל-יהוה אלהיך, בעד כל-השארית הזאת:  כי-נשארנו מעט מהרבה, כאשר עיניך ראות אתנו.  ג ויגד-לנו יהוה אלהיך, את-הדרך אשר נלך-בה, ואת-הדבר, אשר נעשה.  ד ויאמר אליהם ירמיהו הנביא, שמעתי--הנני מתפלל אל-יהוה אלהיכם, כדבריכם; והיה כל-הדבר אשר-יענה יהוה אתכם, אגיד לכם--לא-אמנע מכם, דבר.  ה והמה, אמרו אל-ירמיהו, יהי יהוה בנו, לעד אמת ונאמן:  אם-לא ככל-הדבר אשר ישלחך יהוה אלהיך, אלינו--כן נעשה.  ו אם-טוב ואם-רע--בקול יהוה אלהינו אשר אנו אנחנו שלחים אתך אליו, נשמע:  למען, אשר ייטב-לנו, כי נשמע, בקול יהוה אלהינו.  {פ}

ז ויהי, מקץ עשרת ימים; ויהי דבר-יהוה, אל-ירמיהו.  ח ויקרא, אל-יוחנן בן-קרח, ואל כל-שרי החילים, אשר אתו; ולכל-העם--למקטן, ועד-גדול.  ט ויאמר אליהם, כה-אמר יהוה אלהי ישראל, אשר שלחתם אתי אליו, להפיל תחנתכם לפניו.  י אם-שוב תשבו, בארץ הזאת--ובניתי אתכם ולא אהרס, ונטעתי אתכם ולא אתוש:  כי נחמתי אל-הרעה, אשר עשיתי לכם.  יא אל-תיראו, מפני מלך בבל, אשר-אתם יראים, מפניו; אל-תיראו ממנו, נאם-יהוה--כי-אתכם אני, להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו.  יב ואתן לכם רחמים, ורחם אתכם; והשיב אתכם, אל-אדמתכם.  יג ואם-אמרים אתם, לא נשב בארץ הזאת, לבלתי שמע, בקול יהוה אלהיכם.  יד לאמר, לא כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא-נראה מלחמה, וקול שופר לא נשמע; וללחם לא-נרעב, ושם נשב.  טו ועתה--לכן שמעו דבר-יהוה, שארית יהודה:  כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, אם-אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים, ובאתם, לגור שם.  טז והיתה החרב, אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם, בארץ מצרים; והרעב אשר-אתם דאגים ממנו, שם ידבק אחריכם מצרים--ושם תמתו.  יז ויהיו כל-האנשים, אשר-שמו את-פניהם לבוא מצרים לגור שם--ימותו, בחרב ברעב ובדבר:  ולא-יהיה להם, שריד ופליט, מפני הרעה, אשר אני מביא עליהם.  יח כי כה אמר יהוה צבאות, אלהי ישראל, כאשר נתך אפי וחמתי על-ישבי ירושלם, כן תתך חמתי עליכם בבאכם מצרים; והייתם לאלה ולשמה, ולקללה ולחרפה, ולא-תראו עוד, את-המקום הזה.  יט דבר יהוה עליכם שארית יהודה, אל-תבאו מצרים; ידע, תדעו, כי-העידתי בכם, היום.  כ כי התעתים התעיתם, בנפשותיכם--כי-אתם שלחתם אתי אל-יהוה אלהיכם לאמר, התפלל בעדנו אל-יהוה אלהינו; וככל אשר יאמר יהוה אלהינו, כן הגד-לנו--ועשינו.  כא ואגד לכם, היום; ולא שמעתם, בקול יהוה אלהיכם, ולכל, אשר-שלחני אליכם.  כב ועתה, ידע תדעו, כי בחרב ברעב ובדבר, תמותו--במקום אשר חפצתם, לבוא לגור שם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב