תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק א

א דברי ירמיהו, בן-חלקיהו, מן-הכהנים אשר בענתות, בארץ בנימן.  ב אשר היה דבר-יהוה אליו, בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה, בשלש-עשרה שנה, למלכו.  ג ויהי, בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה, עד-תם עשתי עשרה שנה, לצדקיהו בן-יאשיהו מלך יהודה--עד-גלות ירושלם, בחדש החמישי.  {פ}

ד ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ה בטרם אצורך אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך:  נביא לגוים, נתתיך.  ו ואמר, אהה אדני יהוה, הנה לא-ידעתי, דבר:  כי-נער, אנכי.  {ס}

ז ויאמר יהוה אלי, אל-תאמר נער אנכי:  כי על-כל-אשר אשלחך, תלך, ואת כל-אשר אצוך, תדבר.  ח אל-תירא, מפניהם:  כי-אתך אני להצלך, נאם-יהוה.  ט וישלח יהוה את-ידו, ויגע על-פי; ויאמר יהוה אלי, הנה נתתי דברי בפיך.  י ראה הפקדתיך היום הזה, על-הגוים ועל-הממלכות, לנתוש ולנתוץ, ולהאביד ולהרוס--לבנות, ולנטוע.  {פ}

יא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר, מה-אתה ראה ירמיהו; ואמר, מקל שקד אני ראה.  יב ויאמר יהוה אלי, היטבת לראות:  כי-שקד אני על-דברי, לעשתו.  {ס}

יג ויהי דבר-יהוה אלי שנית לאמר, מה אתה ראה; ואמר, סיר נפוח אני ראה, ופניו, מפני צפונה.  יד ויאמר יהוה, אלי:  מצפון תפתח הרעה, על כל-ישבי הארץ.  טו כי הנני קרא, לכל-משפחות ממלכות צפונה--נאם-יהוה; ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם, ועל כל-חומתיה סביב, ועל, כל-ערי יהודה.  טז ודברתי משפטי אותם, על כל-רעתם--אשר עזבוני, ויקטרו לאלהים אחרים, וישתחוו, למעשי ידיהם.  יז ואתה, תאזר מתניך, וקמת ודברת אליהם, את כל-אשר אנכי אצוך; אל-תחת, מפניהם--פן-אחתך, לפניהם.  יח ואני הנה נתתיך היום, לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת--על-כל-הארץ:  למלכי יהודה לשריה, לכהניה ולעם הארץ.  יט ונלחמו אליך, ולא-יוכלו לך:  כי-אתך אני נאם-יהוה, להצילך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב