תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק יט

א כה אמר יהוה, הלך וקנית בקבק יוצר חרש; ומזקני העם, ומזקני הכהנים.  ב ויצאת, אל-גיא בן-הנם, אשר, פתח שער החרסות החרסית; וקראת שם, את-הדברים אשר-אדבר אליך.  ג ואמרת, שמעו דבר-יהוה, מלכי יהודה, וישבי ירושלם; כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, הנני מביא רעה על-המקום הזה, אשר כל-שמעה, תצלנה אזניו.  ד יען אשר עזבני, וינכרו את-המקום הזה ויקטרו-בו לאלהים אחרים, אשר לא-ידעום המה ואבותיהם, ומלכי יהודה; ומלאו את-המקום הזה, דם נקים.  ה ובנו את-במות הבעל, לשרף את-בניהם באש--עלות לבעל:  אשר לא-צויתי ולא דברתי, ולא עלתה על-לבי.  {פ}

ו לכן הנה-ימים באים, נאם-יהוה, ולא-יקרא למקום הזה עוד התפת, וגיא בן-הנם--כי, אם-גיא ההרגה.  ז ובקתי את-עצת יהודה וירושלם, במקום הזה, והפלתים בחרב לפני איביהם, וביד מבקשי נפשם; ונתתי את-נבלתם למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ.  ח ושמתי את-העיר הזאת, לשמה ולשרקה:  כל עבר עליה, ישם וישרק על-כל-מכתה.  ט והאכלתים את-בשר בניהם, ואת בשר בנתיהם, ואיש בשר-רעהו, יאכלו; במצור, ובמצוק, אשר יציקו להם איביהם, ומבקשי נפשם.  י ושברת, הבקבק--לעיני, האנשים, ההלכים, אותך.  יא ואמרת אליהם כה-אמר יהוה צבאות, ככה אשבר את-העם הזה ואת-העיר הזאת, כאשר ישבר את-כלי היוצר, אשר לא-יוכל להרפה עוד; ובתפת יקברו, מאין מקום לקבור.  יב כן-אעשה למקום הזה, נאם-יהוה--וליושביו; ולתת את-העיר הזאת, כתפת.  יג והיו בתי ירושלם, ובתי מלכי יהודה, כמקום התפת, הטמאים--לכל הבתים, אשר קטרו על-גגתיהם לכל צבא השמים, והסך נסכים, לאלהים אחרים.  {פ}

יד ויבא ירמיהו מהתפת, אשר שלחו יהוה שם להנבא; ויעמד בחצר בית-יהוה, ויאמר אל-כל-העם.  {ס}

טו כה-אמר יהוה צבאות, אלהי ישראל, הנני מבי אל-העיר הזאת ועל-כל-עריה, את כל-הרעה אשר דברתי עליה:  כי הקשו את-ערפם, לבלתי שמוע את-דברי.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב