תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק ה

א ופלשתים, לקחו, את, ארון האלהים; ויבאהו מאבן העזר, אשדודה.  ב ויקחו פלשתים את-ארון האלהים, ויבאו אתו בית דגון; ויציגו אתו, אצל דגון.  ג וישכמו אשדודים, ממחרת, והנה דגון נפל לפניו ארצה, לפני ארון יהוה; ויקחו, את-דגון, וישבו אתו, למקומו.  ד וישכמו בבקר, ממחרת, והנה דגון נפל לפניו ארצה, לפני ארון יהוה; וראש דגון ושתי כפות ידיו, כרתות אל-המפתן--רק דגון, נשאר עליו.  ה על-כן לא-ידרכו כהני דגון וכל-הבאים בית-דגון, על-מפתן דגון--באשדוד:  עד, היום הזה.  {פ}

ו ותכבד יד-יהוה אל-האשדודים, וישמם; ויך אתם בעפלים בטחרים, את-אשדוד ואת-גבוליה.  ז ויראו אנשי-אשדוד, כי-כן; ואמרו, לא-ישב ארון אלהי ישראל עמנו--כי-קשתה ידו עלינו, ועל דגון אלהינו.  ח וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים אליהם, ויאמרו מה-נעשה לארון אלהי ישראל, ויאמרו, גת יסב ארון אלהי ישראל; ויסבו, את-ארון אלהי ישראל.  {ס}

ט ויהי אחרי הסבו אתו, ותהי יד-יהוה בעיר מהומה גדולה מאד, ויך את-אנשי העיר, מקטן ועד-גדול; וישתרו להם, עפלים טחרים י וישלחו את-ארון האלהים, עקרון; ויהי, כבוא ארון האלהים עקרון, ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את-ארון אלהי ישראל, להמיתני ואת-עמי.  יא וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים, ויאמרו שלחו את-ארון אלהי ישראל וישב למקומו, ולא-ימית אתי, ואת-עמי:  כי-היתה מהומת-מות בכל-העיר, כבדה מאד יד האלהים שם.  יב והאנשים אשר לא-מתו, הכו בעפלים בטחרים; ותעל שועת העיר, השמים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד