תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק א

א ויהי, אחרי מות שאול, ודוד שב, מהכות את-העמלק; וישב דוד בצקלג, ימים שנים.  ב ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול, ובגדיו קרעים, ואדמה על-ראשו; ויהי בבאו אל-דוד, ויפל ארצה וישתחו.  ג ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא; ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי.  ד ויאמר אליו דוד מה-היה הדבר, הגד-נא לי; ויאמר אשר-נס העם מן-המלחמה, וגם-הרבה נפל מן-העם וימתו, וגם שאול ויהונתן בנו, מתו.  ה ויאמר דוד, אל-הנער המגיד לו:  איך ידעת, כי-מת שאול ויהונתן בנו.  ו ויאמר הנער המגיד לו, נקרא נקריתי בהר הגלבע, והנה שאול, נשען על-חניתו; והנה הרכב ובעלי הפרשים, הדבקהו.  ז ויפן אחריו, ויראני; ויקרא אלי, ואמר הנני.  ח ויאמר לי, מי-אתה; ויאמר ואמר אליו, עמלקי אנכי.  ט ויאמר אלי, עמד-נא עלי ומתתני--כי אחזני, השבץ:  כי-כל-עוד נפשי, בי.  י ואעמד עליו, ואמתתהו--כי ידעתי, כי לא יחיה אחרי נפלו; ואקח הנזר אשר על-ראשו, ואצעדה אשר על-זרעו, ואביאם אל-אדני, הנה.  יא ויחזק דוד בבגדו, ויקרעם; וגם כל-האנשים, אשר אתו.  יב ויספדו, ויבכו, ויצמו, עד-הערב:  על-שאול ועל-יהונתן בנו, ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל--כי נפלו, בחרב.  {פ}

יג ויאמר דוד, אל-הנער המגיד לו, אי מזה, אתה; ויאמר, בן-איש גר עמלקי אנכי.  יד ויאמר אליו, דוד:  איך, לא יראת, לשלח ידך, לשחת את-משיח יהוה.  טו ויקרא דוד, לאחד מהנערים, ויאמר, גש פגע-בו; ויכהו, וימת.  טז ויאמר אליו דוד, דמיך דמך על-ראשך:  כי פיך, ענה בך לאמר, אנכי מתתי, את-משיח יהוה.  {פ}

יז ויקנן דוד, את-הקינה הזאת, על-שאול, ועל-יהונתן בנו.  יח ויאמר, ללמד בני-יהודה קשת, הנה כתובה, על-ספר הישר.  יט הצבי, ישראל, על-במותיך, חלל:  איך, נפלו גבורים.  כ אל-תגידו בגת, אל-תבשרו בחוצת אשקלון:  פן-תשמחנה בנות פלשתים, פן-תעלזנה בנות הערלים.  כא הרי בגלבע, אל-טל ואל-מטר עליכם--ושדי תרומת:  כי שם נגעל, מגן גבורים--מגן שאול, בלי משיח בשמן.  כב מדם חללים, מחלב גבורים--קשת יהונתן, לא נשוג אחור; וחרב שאול, לא תשוב ריקם.  כג שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימם בחייהם, ובמותם, לא נפרדו; מנשרים קלו, מאריות גברו.  כד בנות, ישראל--אל-שאול, בכינה; המלבשכם שני, עם-עדנים, המעלה עדי זהב, על לבושכן.  כה איך נפלו גברים, בתוך המלחמה--יהונתן, על-במותיך חלל.  כו צר-לי עליך, אחי יהונתן--נעמת לי, מאד; נפלאתה אהבתך לי, מאהבת נשים.  כז איך נפלו גבורים, ויאבדו כלי מלחמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד