תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק כג

א ואלה דברי דוד, האחרנים:  נאם דוד בן-ישי, ונאם הגבר הקם על--משיח אלהי יעקב, ונעים זמרות ישראל.  ב רוח יהוה, דבר-בי; ומלתו, על-לשוני.  ג אמר אלהי ישראל, לי דבר צור ישראל:  מושל, באדם--צדיק, מושל יראת אלהים.  ד וכאור בקר, יזרח-שמש; בקר לא עבות, מנגה ממטר דשא מארץ.  ה כי-לא-כן ביתי, עם-אל:  כי ברית עולם שם לי, ערוכה בכל ושמרה--כי-כל-ישעי וכל-חפץ, כי-לא יצמיח.  ו ובליעל, כקוץ מנד כלהם:  כי-לא ביד, יקחו.  ז ואיש יגע בהם, ימלא ברזל ועץ חנית; ובאש, שרוף ישרפו בשבת.  {פ}

ח אלה שמות הגברים, אשר לדוד:  ישב בשבת תחכמני ראש השלשי, הוא עדינו העצנו העצני--על-שמנה מאות חלל, בפעם אחד אחת.  {ס}

ט ואחרו אלעזר בן-דדי דדו, בן-אחחי; בשלשה גברים הגברים עם-דוד, בחרפם בפלשתים נאספו-שם למלחמה, ויעלו, איש ישראל.  י הוא קם ויך בפלשתים עד כי-יגעה ידו, ותדבק ידו אל-החרב, ויעש יהוה תשועה גדולה, ביום ההוא; והעם ישבו אחריו, אך-לפשט.  {ס}

יא ואחריו שמה בן-אגא, הררי; ויאספו פלשתים לחיה, ותהי-שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס, מפני פלשתים.  יב ויתיצב בתוך-החלקה ויצילה, ויך את-פלשתים; ויעש יהוה, תשועה גדולה.  {ס}

יג וירדו שלשים שלשה מהשלשים ראש, ויבאו אל-קציר אל-דוד--אל-מערת, עדלם; וחית פלשתים, חנה בעמק רפאים.  יד ודוד, אז במצודה; ומצב פלשתים, אז בית לחם.  טו ויתאוה דוד, ויאמר:  מי ישקני מים, מבאר בית-לחם אשר בשער.  {ס}

טז ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבאר בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויבאו אל-דוד; ולא אבה לשתותם, ויסך אתם ליהוה.  יז ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת, הדם האנשים ההלכים בנפשותם, ולא אבה, לשתותם; אלה עשו, שלשת הגברים.  {ס}

יח ואבישי אחי יואב בן-צרויה, הוא ראש השלשי השלשה, והוא עורר את-חניתו, על-שלש מאות חלל; ולו-שם, בשלשה.  יט מן-השלשה הכי נכבד, ויהי להם לשר; ועד-השלשה, לא-בא.  {ס}

כ ובניהו בן-יהוידע בן-איש-חי חיל רב-פעלים, מקבצאל; הוא הכה, את שני אראל מואב, והוא ירד והכה את-האריה הארי בתוך הבאר, ביום השלג.  כא והוא-הכה את-איש מצרי אשר איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו, בשבט; ויגזל את-החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו.  כב אלה עשה, בניהו בן-יהוידע; ולו-שם, בשלשה הגברים.  כג מן-השלשים נכבד, ואל-השלשה לא-בא; וישמהו דוד,  {ר}
אל-משמעתו.  {ס}  כד עשהאל אחי-יואב, בשלשים; אלחנן בן-דדו,  {ר}
בית לחם.  {ס}  כה שמה, החרדי,  {ס}  אליקא,  {ר}
החרדי.  {ס}  כו חלץ, הפלטי,  {ס}  עירא  {ר}
בן-עקש,  {ס}  התקועי.  {ס}  כז אביעזר,  {ר}
הענתתי,  {ס}  מבני, החשתי.  {ס}  כח צלמון,  {ר}
האחחי,  {ס}  מהרי, הנטפתי.  {ס}  כט חלב בן-בענה,  {ר}
הנטפתי;  {ס}  אתי, בן-ריבי, מגבעת, בני בנימן.  {ס}  ל בניהו,  {ר}
פרעתני,  {ס}  הדי, מנחלי געש.  {ס}  לא אבי-עלבון,  {ר}
הערבתי,  {ס}  עזמות, הברחמי.  {ס}  לב אליחבא,  {ר}
השעלבני,  {ס}  בני ישן, יהונתן.  {ס}  לג שמה,  {ר}
ההררי,  {ס}  אחיאם בן-שרר, האררי.  {ס}  לד אליפלט  {ר}
בן-אחסבי, בן-המעכתי;  {ס}  אליעם בן-אחיתפל,  {ר}
הגלני.  {ס}  לה חצרו חצרי, הכרמלי,  {ס}  פערי,  {ר}
הארבי.  {ס}  לו יגאל בן-נתן מצבה,  {ס}  בני  {ר}
הגדי.  {ס}  לז צלק, העמני;  {ס}  נחרי,  {ר}
הבארתי--נשאי נשא, כלי יואב בן-צריה.  {ס}  לח עירא,  {ר}
היתרי,  {ס}  גרב, היתרי.  {ס}  לט אוריה,  {ר}
החתי--כל, שלשים ושבעה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד