תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק ח

א ויהי, אחרי-כן, ויך דוד את-פלשתים, ויכניעם; ויקח דוד את-מתג האמה, מיד פלשתים.  ב ויך את-מואב, וימדדם בחבל השכב אותם ארצה, וימדד שני-חבלים להמית, ומלא החבל להחיות; ותהי מואב לדוד, לעבדים נשאי מנחה.  ג ויך דוד, את-הדדעזר בן-רחב מלך צובה, בלכתו, להשיב ידו בנהר-  פרת ד וילכד דוד ממנו, אלף ושבע-מאות פרשים, ועשרים אלף, איש רגלי; ויעקר דוד את-כל-הרכב, ויותר ממנו מאה רכב.  ה ותבא, ארם דמשק, לעזר, להדדעזר מלך צובה; ויך דוד בארם, עשרים-ושנים אלף איש.  ו וישם דוד נצבים, בארם דמשק, ותהי ארם לדוד, לעבדים נושאי מנחה; וישע יהוה את-דוד, בכל אשר הלך.  ז ויקח דוד, את שלטי הזהב, אשר היו, אל עבדי הדדעזר; ויביאם, ירושלם.  ח ומבטח ומברתי, ערי הדדעזר:  לקח המלך דוד, נחשת--הרבה מאד.  {ס}

ט וישמע, תעי מלך חמת:  כי הכה דוד, את כל-חיל הדדעזר.  י וישלח תעי את-יורם-בנו אל-המלך-דוד לשאל-לו לשלום ולברכו, על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו--כי-איש מלחמות תעי, היה הדדעזר; ובידו, היו כלי-כסף וכלי-זהב--וכלי נחשת.  יא גם-אתם, הקדיש המלך דוד ליהוה, עם-הכסף והזהב אשר הקדיש, מכל-הגוים אשר כבש.  יב מארם וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק, ומשלל הדדעזר בן-רחב, מלך צובה.  יג ויעש דוד, שם, בשבו, מהכותו את-ארם בגיא-מלח--שמונה עשר, אלף.  יד וישם באדום נצבים, בכל-אדום שם נצבים, ויהי כל-אדום, עבדים לדוד; ויושע יהוה את-דוד, בכל אשר הלך.  טו וימלך דוד, על-כל-ישראל; ויהי דוד, עשה משפט וצדקה--לכל-עמו.  טז ויואב בן-צרויה, על-הצבא; ויהושפט בן-אחילוד, מזכיר.  יז וצדוק בן-אחיטוב ואחימלך בן-אביתר, כהנים; ושריה, סופר.  יח ובניהו, בן-יהוידע, והכרתי, והפלתי; ובני דוד, כהנים היו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד