תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק נב

א בן-עשרים ואחת שנה, צדקייהו במולכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, חמוטל בת-ירמיהו מלבנה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה, ככול אשר-עשה, יהויקים.  ג כי על-אף יהוה, הייתה בירושלים ויהודה, עד-השליכו אותם, מעל פניו; וימרוד צדקייהו, במלך בבל.  ד ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדראצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלים, ויחנו עליה; ויבנו עליה דייק, סביב.  ה ותבוא העיר, במצור, עד עשתי עשרה שנה, למלך צדקייהו.  ו בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר; ולא-היה לחם, לעם הארץ.  ז ותיבקע העיר, וכל-אנשי המלחמה יברחו וייצאו מהעיר לילה דרך שער בין-החומותיים אשר על-גן המלך, וכשדים על-העיר, סביב; וילכו, דרך הערבה.  ח וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך, וישיגו את-צדקייהו בערבות ירחו; וכל-חילו--נפוצו, מעליו.  ט ויתפשו, את-המלך, ויעלו אותו אל-מלך בבל רבלתה, בארץ חמת; וידבר איתו, משפטים.  י וישחט מלך-בבל את-בני צדקייהו, לעיניו; וגם את-כל-שרי יהודה, שחט ברבלתה.  יא ואת-עיני צדקייהו, עיוור; ויאסרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך-בבל בבלה, וייתנהו בית-הפקודות, עד-יום מותו.  יב ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת תשע-עשרה שנה, למלך נבוכדראצר מלך-בבל--בא, נבוזראדן רב-טבחים, עמד לפני מלך-בבל, בירושלים.  יג וישרוף את-בית-יהוה, ואת-בית המלך; ואת כל-בתי ירושלים ואת-כל-בית הגדול, שרף באש.  יד ואת-כל-חומות ירושלים, סביב, נתצו כל-חיל כשדים, אשר את-רב-טבחים.  טו ומדלות העם ואת-יתר העם הנשארים בעיר, ואת-הנופלים אשר נפלו אל-מלך בבל, ואת, יתר האמון--הגלה, נבוזראדן רב-טבחים.  טז ומדלות הארץ--השאיר, נבוזראדן רב-טבחים:  לכורמים, וליוגבים.  יז ואת-עמודי הנחושת אשר לבית-יהוה, ואת-המכונות ואת-ים הנחושת אשר בבית-יהוה--שיברו כשדים; וישאו את-כל-נחושתם, בבלה.  יח ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-המזרקות ואת-הכפות, ואת כל-כלי הנחושת אשר-ישרתו בהם--לקחו.  יט ואת-הסיפים ואת-המחתות ואת-המזרקות ואת-הסירות ואת-המנורות, ואת-הכפות ואת-המנקייות, אשר זהב זהב, ואשר-כסף כסף--לקח, רב-טבחים.  כ העמודים שניים, הים אחד והבקר שנים-עשר נחושת אשר-תחת המכונות, אשר עשה המלך שלמה, לבית יהוה--לא-היה משקל, לנחושתם כל-הכלים האלה.  כא והעמודים, שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וחוט שתים-עשרה אמה, יסובנו; ועובייו ארבע אצבעות, נבוב.  כב וכותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת האחת חמש אמות, ושבכה ורימונים על-הכותרת סביב, הכול נחושת; וכאלה לעמוד השני, ורימונים.  כג ויהיו, הרימונים--תשעים ושישה, רוחה:  כל-הרימונים מאה על-השבכה, סביב.  {ס}

כד וייקח רב-טבחים, את-שריה כוהן הראש, ואת-צפניה, כוהן המשנה--ואת-שלושת, שומרי הסף.  כה ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-היה פקיד על-אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מרואי פני-המלך אשר נמצאו בעיר, ואת סופר שר הצבא, המצביא את-עם הארץ; ושישים איש מעם הארץ, הנמצאים בתוך העיר.  כו וייקח אותם, נבוזראדן רב-טבחים; ויולך אותם אל-מלך בבל, רבלתה.  כז ויכה אותם מלך בבל וימיתם ברבלה, בארץ חמת; וייגל יהודה, מעל אדמתו.  {ס}

כח זה העם, אשר הגלה נבוכדראצר:  בשנת-שבע--יהודים, שלושת אלפים ועשרים ושלושה.  כט בשנת שמונה עשרה, לנבוכדראצר:  מירושלים--נפש, שמונה מאות שלושים ושניים.  ל בשנת שלוש ועשרים, לנבוכדראצר, הגלה נבוזראדן רב-טבחים, יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמישה; כל-נפש, ארבעת אלפים ושש מאות.  {ס}

לא ויהי בשלושים ושבע שנה, לגלות יהויכין מלך-יהודה, בשנים עשר חודש, בעשרים וחמישה לחודש:  נשא אוויל מרודך מלך בבל בשנת מלכותו, את-ראש יהויכין מלך-יהודה, ויוצא אותו, מבית הכלוא.  לב וידבר איתו, טובות; וייתן, את-כיסאו, ממעל לכיסא המלכים אשר איתו, בבבל.  לג ושינה, את בגדי כלאו; ואכל לחם לפניו תמיד, כל-ימי חייו.  לד וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה-לו מאת מלך-בבל דבר-יום ביומו--עד-יום מותו:  כול, ימי חייו.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?