תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק יח

א הדבר אשר היה אל-ירמיהו, מאת יהוה לאמור.  ב קום וירדת, בית היוצר; ושמה, אשמיעך את-דבריי.  ג וארד, בית היוצר; והנה-הוא עושה מלאכה, על-האובניים.  ד ונשחת הכלי, אשר הוא עושה בחומר--ביד היוצר; ושב, ויעשהו כלי אחר, כאשר ישר בעיני היוצר, לעשות.  {ס}

ה ויהי דבר-יהוה, אליי לאמור.  ו הכיוצר הזה לא-אוכל לעשות לכם, בית ישראל--נאום-יהוה; הנה כחומר ביד היוצר, כן-אתם בידי בית ישראל.  {ס}

ז רגע אדבר, על-גוי ועל-ממלכה, לנתוש ולנתוץ, ולהאביד.  ח ושב, הגוי ההוא, מרעתו, אשר דיברתי עליו--וניחמתי, על-הרעה, אשר חשבתי, לעשות לו.  {ס}

ט ורגע אדבר, על-גוי ועל-ממלכה, לבנות, ולנטוע.  י ועשה הרע בעיניי, לבלתי שמוע בקולי--וניחמתי, על-הטובה, אשר אמרתי, להיטיב אותו.  {ס}

יא ועתה אמור-נא אל-איש-יהודה ועל-יושבי ירושלים לאמור, כה אמר יהוה, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה, וחושב עליכם מחשבה; שובו נא, איש מדרכו הרעה, והיטיבו דרכיכם, ומעלליכם.  יב ואמרו, נואש:  כי-אחרי מחשבותינו נלך, ואיש שרירות ליבו-הרע נעשה.  {פ}

יג לכן, כה אמר יהוה, שאלו-נא בגויים, מי שמע כאלה:  שערורית עשתה מאוד, בתולת ישראל.  יד היעזוב מצור שדיי, שלג לבנון:  אם-יינתשו, מים זרים קרים--נוזלים.  טו כי-שכחוני עמי, לשוא יקטרו; ויכשילום בדרכיהם, שבילי עולם, ללכת נתיבות, דרך לא סלולה.  טז לשום ארצם לשמה, שריקות עולם; כול עובר עליה, יישום ויניד בראשו.  יז כרוח-קדים אפיצם, לפני אויב; עורף ולא-פנים אראם, ביום אידם.  {ס}

יח ויאמרו, לכו ונחשבה על-ירמיהו מחשבות--כי לא-תאבד תורה מכוהן ועצה מחכם, ודבר מנביא; לכו ונכהו בלשון, ואל-נקשיבה אל-כל-דבריו.  יט הקשיבה יהוה, אליי; ושמע, לקול יריביי.  כ הישולם תחת-טובה רעה, כי-כרו שוחה לנפשי; זכור עומדי לפניך, לדבר עליהם טובה, להשיב את-חמתך, מהם.  כא לכן תן את-בניהם לרעב, והגירם על-ידי-חרב, ותהיינה נשיהם שכולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות; בחוריהם, מוכי-חרב במלחמה.  כב תישמע זעקה מבתיהם, כי-תביא עליהם גדוד פתאום:  כי-כרו שוחה ללוכדני, ופחים טמנו לרגליי.  כג ואתה יהוה ידעת את-כל-עצתם עליי, למוות--אל-תכפר על-עוונם, וחטאתם מלפניך אל-תמחי; ויהיו מוכשלים לפניך, בעת אפך עשה בהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?