תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לט

א בשנה התשיעית לצדקייהו מלך-יהודה בחודש העשירי, בא נבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו אל-ירושלים, ויצורו, עליה.  ב בעשתי-עשרה שנה לצדקייהו, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, הובקעה, העיר.  ג ויבואו, כול שרי מלך-בבל, ויישבו, בשער התווך--נרגל שראצר סמגר-נבו שר-סכים רב-סריס, נרגל שראצר רב-מג, וכל-שארית, שרי מלך בבל.  ד ויהי כאשר ראם צדקייהו מלך-יהודה וכול אנשי המלחמה, ויברחו וייצאו לילה מן-העיר דרך גן המלך, בשער, בין החומותיים; וייצא, דרך הערבה.  ה וירדפו חיל-כשדים אחריהם, וישיגו את-צדקייהו בערבות ירחו, ויקחו אותו ויעלוהו אל-נבוכדראצר מלך-בבל רבלתה, בארץ חמת; וידבר איתו, משפטים.  ו וישחט מלך בבל את-בני צדקייהו, ברבלה--לעיניו; ואת כל-חורי יהודה, שחט מלך בבל.  ז ואת-עיני צדקייהו, עיוור; ויאסרהו, בנחושתיים, לביא אותו, בבלה.  ח ואת-בית המלך ואת-בית העם, שרפו הכשדים באש; ואת-חומות ירושלים, נתצו.  ט ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת-הנופלים אשר נפלו עליו, ואת יתר העם, הנשארים--הגלה נבוזראדן רב-טבחים, בבל.  י ומן-העם הדלים, אשר אין-להם מאומה, השאיר נבוזראדן רב-טבחים, בארץ יהודה; וייתן להם כרמים ויגבים, ביום ההוא.  יא ויצו נבוכדראצר מלך-בבל, על-ירמיהו, ביד נבוזראדן רב-טבחים, לאמור.  יב קחנו, ועיניך שים עליו, ואל-תעש לו, מאומה רע:  כי, כאשר ידבר אליך--כן, עשה עימו.  יג וישלח נבוזראדן רב-טבחים, ונבושזבן רב-סריס, ונרגל שראצר, רב-מג--וכול, רבי מלך-בבל.  יד וישלחו ויקחו את-ירמיהו מחצר המטרה, וייתנו אותו אל-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן, להוציאהו, אל-הבית; ויישב, בתוך העם.  {ס}

טו ואל-ירמיהו, היה דבר-יהוה, בהיותו עצור, בחצר המטרה לאמור.  טז הלוך ואמרת לעבד-מלך הכושי לאמור, כה-אמר יהוה צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא את-דבריי אל-העיר הזאת לרעה, ולא לטובה; והיו לפניך, ביום ההוא.  יז והצלתיך ביום-ההוא, נאום-יהוה; ולא תינתן ביד האנשים, אשר-אתה יגור מפניהם.  יח כי מלט אמלטך, ובחרב לא תיפול; והייתה לך נפשך לשלל, כי-בטחת בי נאום-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?