תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק א

א דברי ירמיהו, בן-חלקייהו, מן-הכוהנים אשר בענתות, בארץ בנימין.  ב אשר היה דבר-יהוה אליו, בימי יאשייהו בן-אמון מלך יהודה, בשלוש-עשרה שנה, למולכו.  ג ויהי, בימי יהויקים בן-יאשייהו מלך יהודה, עד-תום עשתי עשרה שנה, לצדקייהו בן-יאשייהו מלך יהודה--עד-גלות ירושלים, בחודש החמישי.  {פ}

ד ויהי דבר-יהוה, אליי לאמור.  ה בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך:  נביא לגויים, נתתיך.  ו ואומר, אהה אדוניי יהוה, הנה לא-ידעתי, דבר:  כי-נער, אנוכי.  {ס}

ז ויאמר יהוה אליי, אל-תאמר נער אנוכי:  כי על-כל-אשר אשלחך, תלך, ואת כל-אשר אצווך, תדבר.  ח אל-תירא, מפניהם:  כי-איתך אני להצילך, נאום-יהוה.  ט וישלח יהוה את-ידו, ויגע על-פי; ויאמר יהוה אליי, הנה נתתי דבריי בפיך.  י ראה הפקדתיך היום הזה, על-הגויים ועל-הממלכות, לנתוש ולנתוץ, ולהאביד ולהרוס--לבנות, ולנטוע.  {פ}

יא ויהי דבר-יהוה אליי לאמור, מה-אתה רואה ירמיהו; ואומר, מקל שקד אני רואה.  יב ויאמר יהוה אליי, היטבת לראות:  כי-שוקד אני על-דברי, לעשותו.  {ס}

יג ויהי דבר-יהוה אליי שנית לאמור, מה אתה רואה; ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו, מפני צפונה.  יד ויאמר יהוה, אליי:  מצפון תיפתח הרעה, על כל-יושבי הארץ.  טו כי הנני קורא, לכל-משפחות ממלכות צפונה--נאום-יהוה; ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל-חומותיה סביב, ועל, כל-ערי יהודה.  טז ודיברתי משפטיי אותם, על כל-רעתם--אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו, למעשי ידיהם.  יז ואתה, תאזור מותניך, וקמת ודיברת אליהם, את כל-אשר אנוכי אצווך; אל-תיחת, מפניהם--פן-אחיתך, לפניהם.  יח ואני הנה נתתיך היום, לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת--על-כל-הארץ:  למלכי יהודה לשריה, לכוהניה ולעם הארץ.  יט ונלחמו אליך, ולא-יוכלו לך:  כי-איתך אני נאום-יהוה, להצילך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב