תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כא

א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו, מאת יהוה--בשלוח אליו המלך צדקייהו, את-פשחור בן-מלכייה, ואת-צפניה בן-מעשיה הכוהן, לאמור.  ב דרוש-נא בעדנו את-יהוה, כי נבוכדראצר מלך-בבל נלחם עלינו; אוליי יעשה יהוה אותנו ככל-נפלאותיו, ויעלה מעלינו.  ג ויאמר ירמיהו, אליהם:  כה תאמרון, אל-צדקייהו.  {ס}

ד כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, הנני מסב את-כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את-מלך בבל ואת-הכשדים, הצרים עליכם מחוץ לחומה; ואספתי אותם, אל-תוך העיר הזאת.  ה ונלחמתי אני איתכם, ביד נטויה ובזרוע חזקה, ובאף ובחמה, ובקצף גדול.  ו והכיתי, את-יושבי העיר הזאת, ואת-האדם, ואת-הבהמה:  בדבר גדול, ימותו.  ז ואחרי-כן נאום-יהוה אתן את-צדקייהו מלך-יהודה ואת-עבדיו ואת-העם ואת-הנשארים בעיר הזאת מן-הדבר מן-החרב ומן-הרעב, ביד נבוכדראצר מלך-בבל, וביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם; והכם לפי-חרב--לא-יחוס עליהם, ולא יחמול ולא ירחם.  ח ואל-העם הזה תאמר, כה אמר יהוה:  הנני נותן לפניכם, את-דרך החיים ואת-דרך המוות.  ט היושב, בעיר הזאת, ימות, בחרב וברעב ובדבר; והיוצא ונפל על-הכשדים הצרים עליכם, וחיה, והייתה-לו נפשו, לשלל.  י כי שמתי פניי בעיר הזאת לרעה, ולא לטובה--נאום-יהוה; ביד-מלך בבל תינתן, ושרפה באש.  {ס}

יא ולבית מלך יהודה, שמעו דבר-יהוה.  יב בית דויד, כה אמר יהוה, דינו לבוקר משפט, והצילו גזול מיד עושק:  פן-תצא כאש חמתי, ובערה ואין מכבה, מפני, רוע מעלליכם.  יג הנני אלייך יושבת העמק, צור המישור--נאום-יהוה; האומרים מי-ייחת עלינו, ומי יבוא במעונותינו.  יד ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם, נאום-יהוה; והצתי אש ביערה, ואכלה כל-סביביה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?