תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לז

א וימלוך-מלך--צדקייהו, בן-יאשייהו:  תחת, כוניהו בן-יהויקים, אשר המליך נבוכדראצר מלך-בבל, בארץ יהודה.  ב ולא שמע הוא ועבדיו, ועם הארץ:  אל-דברי יהוה--אשר דיבר, ביד ירמיהו הנביא.  ג וישלח המלך צדקייהו את-יהוכל בן-שלמיה, ואת-צפניהו בן-מעשיה הכוהן, אל-ירמיהו הנביא, לאמור:  התפלל-נא בעדנו, אל-יהוה אלוהינו.  ד וירמיהו, בא ויוצא בתוך העם; ולא-נתנו אותו, בית הכלוא.  ה וחיל פרעה, יצא ממצריים; וישמעו הכשדים הצרים על-ירושלים, את-שמעם, וייעלו, מעל ירושלים.  {פ}

ו ויהי, דבר-יהוה, אל-ירמיהו הנביא, לאמור.  ז כה-אמר יהוה, אלוהי ישראל, כה תאמרו אל-מלך יהודה, השולח אתכם אליי לדורשני:  הנה חיל פרעה, היוצא לכם לעזרה, שב לארצו, מצריים.  ח ושבו, הכשדים, ונלחמו, על-העיר הזאת; ולכדוה, ושרפוה באש.  {פ}

ט כה אמר יהוה, אל-תשיאו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו, הכשדים:  כי-לא, ילכו.  י כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים, הנלחמים איתכם, ונשארו-בם, אנשים מדוקרים--איש באוהלו יקומו, ושרפו את-העיר הזאת באש.  יא והיה, בהיעלות חיל הכשדים, מעל, ירושלים--מפני, חיל פרעה.  {ס}

יב וייצא ירמיהו מירושלים, ללכת ארץ בנימין, לחליק משם, בתוך העם.  יג ויהי-הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, ושמו יראייה, בן-שלמיה בן-חנניה; ויתפוש את-ירמיהו הנביא, לאמור, אל-הכשדים, אתה נופל.  יד ויאמר ירמיהו שקר, אינני נופל על-הכשדים--ולא שמע, אליו; ויתפוש יראייה בירמיהו, ויביאהו אל-השרים.  טו ויקצפו השרים על-ירמיהו, והכו אותו; ונתנו אותו בית האיסור, בית יהונתן הסופר--כי-אותו עשו, לבית הכלא.  טז כי בא ירמיהו אל-בית הבור, ואל-החנויות; ויישב-שם ירמיהו, ימים רבים.  יז וישלח המלך צדקייהו וייקחהו, וישאלהו המלך בביתו בסתר, ויאמר, היש דבר מאת יהוה; ויאמר ירמיהו, יש, ויאמר, ביד מלך-בבל תינתן.  יח ויאמר ירמיהו, אל-המלך צדקייהו:  מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה, כי-נתתם אותי אל-בית הכלא.  יט ואיה, נביאיכם, אשר-ניבאו לכם, לאמור:  לא-יבוא מלך-בבל עליכם, ועל הארץ הזאת.  כ ועתה, שמע-נא אדוני המלך:  תיפול-נא תחינתי, לפניך, ואל-תשיבני בית יהונתן הסופר, ולא אמות שם.  כא ויצווה המלך צדקייהו, ויפקידו את-ירמיהו בחצר המטרה, ונתון לו כיכר-לחם ליום מחוץ האופים, עד-תום כל-הלחם מן-העיר; ויישב ירמיהו, בחצר המטרה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?