תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כח

א ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקייה מלך-יהודה, בשנה הרביעית, בחודש החמישי; אמר אליי חנניה בן-עזור הנביא אשר מגבעון, בבית יהוה, לעיני הכוהנים וכל-העם, לאמור.  ב כה-אמר יהוה צבאות, אלוהי ישראל--לאמור:  שברתי, את-עול מלך בבל.  ג בעוד שנתיים ימים, אני משיב אל-המקום הזה, את-כל-כלי, בית יהוה--אשר לקח נבוכדנאצר מלך-בבל, מן-המקום הזה, ויביאם, בבל.  ד ואת-יכוניה בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-כל-גלות יהודה הבאים בבלה, אני משיב אל-המקום הזה--נאום-יהוה:  כי אשבור, את-עול מלך בבל.  ה ויאמר ירמיה הנביא, אל-חנניה הנביא, לעיני הכוהנים ולעיני כל-העם, העומדים בבית יהוה.  ו ויאמר, ירמיה הנביא, אמן, כן יעשה יהוה; יקם יהוה, את-דבריך, אשר ניבאת להשיב כלי בית-יהוה וכל-הגולה, מבבל אל-המקום הזה.  ז אך-שמע-נא הדבר הזה, אשר אנוכי דובר באוזניך, ובאוזני, כל-העם.  ח הנביאים, אשר היו לפניי ולפניך--מן-העולם:  ויינבאו אל-ארצות רבות, ועל-ממלכות גדולות, למלחמה, ולרעה ולדבר.  ט הנביא, אשר יינבא לשלום--בבוא, דבר הנביא, ייוודע הנביא, אשר-שלחו יהוה באמת.  י וייקח חנניה הנביא, את-המוטה, מעל, צוואר ירמיה הנביא; וישברהו.  יא ויאמר חנניה לעיני כל-העם לאמור, כה אמר יהוה, ככה אשבור את-עול נבוכדנאצר מלך-בבל בעוד שנתיים ימים, מעל צוואר כל-הגויים; וילך ירמיה הנביא, לדרכו.  {פ}

יב ויהי דבר-יהוה, אל-ירמיה:  אחרי שבור חנניה הנביא, את-המוטה, מעל צוואר ירמיה הנביא, לאמור.  יג הלוך ואמרת אל-חנניה לאמור, כה אמר יהוה, מוטות עץ, שברת; ועשית תחתיהן, מוטות ברזל.  יד כי כה-אמר יהוה צבאות אלוהי ישראל, עול ברזל נתתי על-צוואר כל-הגויים האלה לעבוד את-נבוכדנאצר מלך-בבל--ועבדוהו; וגם את-חית השדה, נתתי לו.  טו ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא, שמע-נא חנניה:  לא-שלחך יהוה--ואתה הבטחת את-העם הזה, על-שקר.  טז לכן, כה אמר יהוה, הנני משלחך, מעל פני האדמה; השנה אתה מת, כי-סרה דיברת אל-יהוה.  יז וימת חנניה הנביא, בשנה ההיא, בחודש, השביעי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


יש לך שאלה או הערה?