תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מו

א כה-אמר, אדני יהוה, שער החצר הפנימית הפנה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה; וביום השבת יפתח, וביום החדש יפתח.  ב ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ, ועמד על-מזוזת השער, ועשו הכהנים את-עולתו ואת-שלמיו, והשתחוה על-מפתן השער ויצא; והשער לא-יסגר, עד-הערב.  ג והשתחוו עם-הארץ, פתח השער ההוא, בשבתות, ובחדשים--לפני, יהוה.  ד והעלה, אשר-יקרב הנשיא ליהוה:  ביום השבת, ששה כבשים תמימם--ואיל תמים.  ה ומנחה איפה לאיל, ולכבשים מנחה מתת ידו; ושמן, הין לאיפה.  {ס}

ו וביום החדש, פר בן-בקר תמימם; וששת כבשים ואיל, תמימם יהיו.  ז ואיפה לפר ואיפה לאיל, יעשה מנחה, ולכבשים, כאשר תשיג ידו; ושמן, הין לאיפה.  ח ובבוא, הנשיא--דרך אולם השער יבוא, ובדרכו יצא.  ט ובבוא עם-הארץ לפני יהוה, במועדים, הבא דרך-שער צפון להשתחות יצא דרך-שער נגב, והבא דרך-שער נגב יצא דרך-שער צפונה:  לא ישוב, דרך השער אשר-בא בו--כי נכחו, יצאו יצא י והנשיא--בתוכם בבואם יבוא, ובצאתם יצאו.  יא ובחגים ובמועדים, תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל, ולכבשים, מתת ידו; ושמן, הין לאיפה.  {פ}

יב וכי-יעשה הנשיא נדבה עולה או-שלמים, נדבה ליהוה, ופתח לו את-השער הפנה קדים, ועשה את-עלתו ואת-שלמיו כאשר יעשה ביום השבת; ויצא וסגר את-השער, אחרי צאתו.  יג וכבש בן-שנתו תמים, תעשה עולה ליום--ליהוה:  בבקר בבקר, תעשה אתו.  יד ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר, ששית האיפה, ושמן שלישית ההין, לרס את-הסלת:  מנחה, ליהוה--חקות עולם, תמיד.  טו ועשו יעשו את-הכבש ואת-המנחה ואת-השמן, בבקר בבקר:  עולת, תמיד.  {ס}

טז כה-אמר אדני יהוה, כי-יתן הנשיא מתנה לאיש מבניו--נחלתו היא, לבניו תהיה:  אחזתם היא, בנחלה.  {ס}

יז וכי-יתן מתנה מנחלתו, לאחד מעבדיו--והיתה לו עד-שנת הדרור, ושבת לנשיא; אך, נחלתו--בניו, להם תהיה.  יח ולא-יקח הנשיא מנחלת העם, להונתם מאחזתם--מאחזתו, ינחל את-בניו:  למען אשר לא-יפצו עמי, איש מאחזתו.  יט ויביאני במבוא, אשר על-כתף השער, אל-הלשכות הקדש אל-הכהנים, הפנות צפונה; והנה-שם מקום, בירכתם בירכתים ימה.  כ ויאמר אלי--זה המקום אשר יבשלו-שם הכהנים, את-האשם ואת-החטאת:  אשר יאפו את-המנחה, לבלתי הוציא אל-החצר החיצונה לקדש את-העם.  כא ויוציאני, אל-החצר החיצונה, ויעברני, אל-ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצע החצר, חצר במקצע החצר.  כב בארבעת מקצעות החצר, חצרות קטרות--ארבעים ארך, ושלשים רחב:  מדה אחת, לארבעתם מהקצעות.  כג וטור סביב בהם סביב, לארבעתם; ומבשלות עשוי, מתחת הטירות סביב.  כד ויאמר, אלי:  אלה בית המבשלים, אשר יבשלו-שם משרתי הבית את-זבח העם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח