תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מב

א ויוצאני, אל-החצר החיצונה--הדרך, דרך הצפון; ויבאני אל-הלשכה, אשר נגד הגזרה ואשר-נגד הבנין--אל-הצפון.  ב אל-פני-ארך אמות המאה, פתח הצפון; והרחב, חמשים אמות.  ג נגד העשרים, אשר לחצר הפנימי, ונגד רצפה, אשר לחצר החיצונה--אתיק אל-פני-אתיק, בשלשים.  ד ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב, אל-הפנימית--דרך, אמה אחת; ופתחיהם, לצפון.  ה והלשכות העליונת, קצרות:  כי-יוכלו אתיקים מהנה, מהתחתנות ומהתכונות--בנין.  ו כי משלשות, הנה, ואין להן עמודים, כעמודי החצרות; על-כן נאצל, מהתחתונות ומהתיכנות--מהארץ.  ז וגדר אשר-לחוץ לעמת הלשכות, דרך החצר החצונה אל-פני הלשכות--ארכו, חמשים אמה.  ח כי-ארך הלשכות, אשר לחצר החצונה--חמשים אמה; והנה על-פני ההיכל, מאה אמה.  ט ומתחתה, לשכות ומתחת, הלשכות האלה--המבוא המביא, מהקדים, בבאו להנה, מהחצר החצנה.  י ברחב גדר החצר, דרך הקדים אל-פני הגזרה ואל-פני הבנין--לשכות.  יא ודרך, לפניהם, כמראה הלשכות אשר דרך הצפון, כארכן כן רחבן; וכל, מוצאיהן, וכמשפטיהן, וכפתחיהן.  יב וכפתחי הלשכות, אשר דרך הדרום, פתח, בראש דרך; דרך, בפני הגדרת הגינה, דרך הקדים, בבואן.  יג ויאמר אלי, לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל-פני הגזרה, הנה לשכות הקדש אשר יאכלו-שם הכהנים אשר-קרובים ליהוה, קדשי הקדשים:  שם יניחו קדשי הקדשים, והמנחה והחטאת והאשם--כי המקום, קדש.  יד בבאם הכהנים, ולא-יצאו מהקדש אל-החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם אשר-ישרתו בהן, כי-קדש הנה; ילבשו ולבשו בגדים אחרים, וקרבו אל-אשר לעם.  טו וכלה, את-מדות הבית הפנימי, והוציאני דרך השער, אשר פניו דרך הקדים; ומדדו, סביב סביב.  טז מדד רוח הקדים, בקנה המדה--חמש-אמות מאות קנים בקנה המדה, סביב.  יז מדד, רוח הצפון--חמש-מאות קנים בקנה המדה, סביב.  יח את רוח הדרום, מדד--חמש-מאות קנים, בקנה המדה.  יט סבב, אל-רוח הים; מדד חמש-מאות קנים, בקנה המדה.  כ לארבע רוחות מדדו, חומה לו סביב סביב--ארך חמש מאות, ורחב חמש מאות:  להבדיל, בין הקדש לחל.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח