תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לט

א ואתה בן-אדם, הנבא על-גוג, ואמרת, כה אמר אדני יהוה:  הנני אליך, גוג--נשיא, ראש משך ותבל.  ב ושבבתיך, וששאתיך, והעליתיך, מירכתי צפון; והבאותך, על-הרי ישראל.  ג והכיתי קשתך, מיד שמאולך; וחציך, מיד ימינך אפיל.  ד על-הרי ישראל תפול, אתה וכל-אגפיך, ועמים, אשר אתך:  לעיט צפור כל-כנף וחית השדה, נתתיך לאכלה.  ה על-פני השדה, תפול:  כי אני דברתי, נאם אדני יהוה.  ו ושלחתי-אש במגוג, ובישבי האיים לבטח; וידעו, כי-אני יהוה.  ז ואת-שם קדשי אודיע, בתוך עמי ישראל, ולא-אחל את-שם-קדשי, עוד; וידעו הגוים כי-אני יהוה, קדוש בישראל.  ח הנה באה ונהיתה, נאם אדני יהוה:  הוא היום, אשר דברתי.  ט ויצאו ישבי ערי ישראל, ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים, ובמקל יד, וברמח; ובערו בהם אש, שבע שנים.  י ולא-ישאו עצים מן-השדה, ולא יחטבו מן-היערים--כי בנשק, יבערו-אש; ושללו את-שלליהם, ובזזו את-בזזיהם--נאם, אדני יהוה.  {ס}

יא והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום-שם קבר בישראל, גי העברים קדמת הים, וחסמת היא, את-העברים; וקברו שם, את-גוג ואת-כל-המונה, וקראו, גיא המון גוג.  יב וקברום בית ישראל, למען טהר את-הארץ, שבעה, חדשים.  יג וקברו כל-עם הארץ, והיה להם לשם--יום, הכבדי, נאם, אדני יהוה.  יד ואנשי תמיד יבדילו, עברים בארץ, מקברים את-העברים את-הנותרים על-פני הארץ, לטהרה--מקצה שבעה-חדשים, יחקרו.  טו ועברו העברים, בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון--עד קברו אתו המקברים, אל-גיא המון גוג.  טז וגם שם-עיר המונה, וטהרו הארץ.  {פ}

יז ואתה בן-אדם כה-אמר אדני יהוה, אמר לצפור כל-כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו מסביב, על-זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול, על הרי ישראל; ואכלתם בשר, ושתיתם דם.  יח בשר גבורים תאכלו, ודם-נשיאי הארץ תשתו; אילים כרים ועתודים פרים, מריאי בשן כלם.  יט ואכלתם-חלב לשבעה, ושתיתם דם לשכרון, מזבחי, אשר-זבחתי לכם.  כ ושבעתם על-שלחני סוס ורכב, גבור וכל-איש מלחמה--נאם, אדני יהוה.  כא ונתתי את-כבודי, בגוים; וראו כל-הגוים, את-משפטי אשר עשיתי, ואת-ידי, אשר-שמתי בהם.  כב וידעו בית ישראל, כי אני יהוה אלהיהם, מן-היום ההוא, והלאה.  כג וידעו הגוים כי בעונם גלו בית-ישראל, על אשר מעלו-בי, ואסתר פני, מהם; ואתנם ביד צריהם, ויפלו בחרב כלם.  כד כטמאתם וכפשעיהם, עשיתי אתם; ואסתר פני, מהם.  {ס}

כה לכן, כה אמר אדני יהוה, עתה אשיב את-שבית שבות יעקב, ורחמתי כל-בית ישראל; וקנאתי, לשם קדשי.  כו ונשו, את-כלמתם, ואת-כל-מעלם, אשר מעלו-בי--בשבתם על-אדמתם לבטח, ואין מחריד.  כז בשובבי אותם, מן-העמים, וקבצתי אתם, מארצות איביהם; ונקדשתי בם, לעיני הגוים רבים.  כח וידעו, כי אני יהוה אלהיהם, בהגלותי אתם אל-הגוים, וכנסתים על-אדמתם; ולא-אותיר עוד מהם, שם.  כט ולא-אסתיר עוד פני, מהם, אשר שפכתי את-רוחי על-בית ישראל, נאם אדני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח