תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לב

א ויהי בשתי עשרה שנה, בשני-עשר חדש באחד לחדש; היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, שא קינה על-פרעה מלך-מצרים, ואמרת אליו, כפיר גוים נדמית; ואתה, כתנים בימים, ותגח בנהרותיך ותדלח-מים ברגליך, ותרפס נהרותם.  {ס}

ג כה אמר, אדני יהוה, ופרשתי עליך את-רשתי, בקהל עמים רבים; והעלוך, בחרמי.  ד ונטשתיך בארץ, על-פני השדה אטילך; והשכנתי עליך כל-עוף השמים, והשבעתי ממך חית כל-הארץ.  ה ונתתי את-בשרך, על-ההרים; ומלאתי הגאיות, רמותך.  ו והשקיתי ארץ צפתך מדמך, אל-ההרים; ואפקים, ימלאון ממך.  ז וכסיתי בכבותך שמים, והקדרתי את-ככביהם; שמש בענן אכסנו, וירח לא-יאיר אורו.  ח כל-מאורי אור בשמים, אקדירם עליך; ונתתי חשך על-ארצך, נאם אדני יהוה.  ט והכעסתי--לב, עמים רבים:  בהביאי שברך בגוים, על-ארצות אשר לא-ידעתם.  י והשמותי עליך עמים רבים, ומלכיהם ישערו עליך שער, בעופפי חרבי, על-פניהם; וחרדו לרגעים איש לנפשו, ביום מפלתך.  {פ}

יא כי כה אמר, אדני יהוה:  חרב מלך-בבל, תבואך.  יב בחרבות גבורים אפיל המונך, עריצי גוים כלם; ושדדו את-גאון מצרים, ונשמד כל-המונה.  יג והאבדתי, את-כל-בהמתה, מעל, מים רבים; ולא תדלחם רגל-אדם עוד, ופרסות בהמה לא תדלחם.  יד אז אשקיע מימיהם, ונהרותם כשמן אוליך--נאם, אדני יהוה.  טו בתתי את-ארץ מצרים שממה ונשמה, ארץ ממלאה--בהכותי, את-כל-יושבי בה; וידעו, כי-אני יהוה.  טז קינה היא וקוננוה, בנות הגוים תקוננה אותה:  על-מצרים ועל-כל-המונה תקוננה אותה, נאם אדני יהוה.  {פ}

יז ויהי בשתי עשרה שנה, בחמשה עשר לחדש, היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  יח בן-אדם--נהה על-המון מצרים, והורדהו; אותה ובנות גוים אדרם, אל-ארץ תחתיות--את-יורדי בור.  יט ממי, נעמת; רדה והשכבה, את-ערלים.  כ בתוך חללי-חרב, יפלו; חרב נתנה, משכו אותה וכל-המוניה.  כא ידברו-לו אלי גבורים, מתוך שאול--את-עזריו; ירדו שכבו הערלים, חללי-חרב.  כב שם אשור וכל-קהלה, סביבותיו קברתיו; כלם חללים, הנפלים בחרב.  כג אשר נתנו קברתיה, בירכתי-בור, ויהי קהלה, סביבות קברתה; כלם חללים נפלים בחרב, אשר-נתנו חתית בארץ חיים.  כד שם עילם וכל-המונה, סביבות קברתה; כלם חללים הנפלים בחרב אשר-ירדו ערלים אל-ארץ תחתיות, אשר נתנו חתיתם בארץ חיים, וישאו כלמתם, את-יורדי בור.  כה בתוך חללים נתנו משכב לה, בכל-המונה--סביבותיו, קברתה; כלם ערלים חללי-חרב כי-נתן חתיתם בארץ חיים, וישאו כלמתם את-יורדי בור, בתוך חללים, נתן.  כו שם משך תבל וכל-המונה, סביבותיו קברותיה; כלם ערלים מחללי חרב, כי-נתנו חתיתם בארץ חיים.  כז ולא ישכבו את-גבורים, נפלים מערלים:  אשר ירדו-שאול בכלי-מלחמתם ויתנו את-חרבותם תחת ראשיהם, ותהי עונתם על-עצמותם--כי-חתית גבורים, בארץ חיים.  כח ואתה, בתוך ערלים תשבר ותשכב--את-חללי-חרב.  כט שמה אדום, מלכיה וכל-נשיאיה, אשר-נתנו בגבורתם, את-חללי-חרב:  המה את-ערלים ישכבו, ואת-ירדי בור.  ל שמה נסיכי צפון כלם, וכל-צדני:  אשר-ירדו את-חללים, בחתיתם מגבורתם בושים, וישכבו ערלים את-חללי-חרב, וישאו כלמתם את-יורדי בור.  לא אותם יראה פרעה, ונחם על-כל-המונה--חללי-חרב פרעה וכל-חילו, נאם אדני יהוה.  לב כי-נתתי את-חתיתו חתיתי, בארץ חיים; והשכב בתוך ערלים את-חללי-חרב, פרעה וכל-המונה--נאם, אדני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח