תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ז

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב ואתה בן-אדם, כה-אמר אדני יהוה לאדמת ישראל--קץ:  בא הקץ, על-ארבעת ארבע כנפות הארץ.  ג עתה, הקץ עליך, ושלחתי אפי בך, ושפטתיך כדרכיך; ונתתי עליך, את כל-תועבותיך.  ד ולא-תחוס עיני עליך, ולא אחמול:  כי דרכיך עליך אתן, ותועבותיך בתוכך תהיין, וידעתם, כי-אני יהוה.  {פ}

ה כה אמר, אדני יהוה:  רעה אחת רעה, הנה באה.  ו קץ בא, בא הקץ הקיץ אליך; הנה, באה.  ז באה הצפירה אליך, יושב הארץ; בא העת, קרוב היום מהומה--ולא-הד הרים.  ח עתה מקרוב, אשפוך חמתי עליך, וכליתי אפי בך, ושפטתיך כדרכיך; ונתתי עליך, את כל-תועבותיך.  ט ולא-תחוס עיני, ולא אחמול:  כדרכיך עליך אתן, ותועבותיך בתוכך תהיין, וידעתם, כי אני יהוה מכה.  י הנה היום, הנה באה:  יצאה, הצפרה--צץ המטה, פרח הזדון.  יא החמס קם, למטה-רשע; לא-מהם ולא מהמונם, ולא מהמהם--ולא-נה בהם.  יב בא העת, הגיע היום--הקונה אל-ישמח, והמכר אל-יתאבל:  כי חרון, אל-כל-המונה.  יג כי המכר, אל-הממכר לא ישוב, ועוד בחיים, חיתם:  כי-חזון אל-כל-המונה לא ישוב, ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו.  יד תקעו בתקוע והכין הכל, ואין הלך למלחמה:  כי חרוני, אל-כל-המונה.  טו החרב בחוץ, והדבר והרעב מבית:  אשר בשדה, בחרב ימות, ואשר בעיר, רעב ודבר יאכלנו.  טז ופלטו, פליטיהם, והיו אל-ההרים כיוני הגאיות כלם, המות--איש, בעונו.  יז כל-הידים, תרפינה; וכל-ברכים, תלכנה מים.  יח וחגרו שקים, וכסתה אותם פלצות; ואל כל-פנים בושה, ובכל-ראשיהם קרחה.  יט כספם בחוצות ישליכו, וזהבם לנדה יהיה--כספם וזהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה, נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו:  כי-מכשול עונם, היה.  כ וצבי עדיו לגאון שמהו, וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו; על-כן נתתיו להם, לנדה.  כא ונתתיו ביד-הזרים לבז, ולרשעי הארץ לשלל; וחללוה וחללוהו כב והסבותי פני מהם, וחללו את-צפוני; ובאו-בה פריצים, וחללוה.  {פ}

כג עשה, הרתוק:  כי הארץ, מלאה משפט דמים, והעיר, מלאה חמס.  כד והבאתי רעי גוים, וירשו את-בתיהם; והשבתי גאון עזים, ונחלו מקדשיהם.  כה קפדה-בא; ובקשו שלום, ואין.  כו הוה על-הוה תבוא, ושמעה אל-שמועה תהיה; ובקשו חזון, מנביא--ותורה תאבד מכהן, ועצה מזקנים.  כז המלך יתאבל, ונשיא ילבש שממה, וידי עם-הארץ, תבהלנה; מדרכם אעשה אתם, ובמשפטיהם אשפטם, וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח