תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק יז

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, חוד חידה ומשל משל, אל-בית, ישראל.  ג ואמרת כה-אמר אדני יהוה, הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר, מלא הנוצה, אשר-לו הרקמה--בא אל-הלבנון, ויקח את-צמרת הארז.  ד את ראש יניקותיו, קטף; ויביאהו אל-ארץ כנען, בעיר רכלים שמו.  ה ויקח מזרע הארץ, ויתנהו בשדה-זרע; קח על-מים רבים, צפצפה שמו.  ו ויצמח ויהי לגפן סרחת שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו, ושרשיו, תחתיו יהיו; ותהי לגפן--ותעש בדים, ותשלח פראות.  ז ויהי נשר-אחד גדול, גדול כנפים ורב-נוצה; והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו, ודליותיו שלחה-לו, להשקות אותה, מערגות מטעה.  ח אל-שדה טוב אל-מים רבים, היא שתולה--לעשות ענף ולשאת פרי, להיות לגפן אדרת.  ט אמר, כה אמר אדני יהוה--תצלח; הלוא את-שרשיה ינתק ואת-פריה יקוסס ויבש, כל-טרפי צמחה תיבש, ולא-בזרע גדולה ובעם-רב, למשאות אותה משרשיה.  י והנה שתולה, התצלח; הלא כגעת בה רוח הקדים, תיבש יבש, על-ערגת צמחה, תיבש.  {פ}

יא ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  יב אמר-נא לבית המרי, הלא ידעתם מה-אלה; אמר, הנה-בא מלך-בבל ירושלם ויקח את-מלכה ואת-שריה, ויבא אותם אליו, בבלה.  יג ויקח מזרע המלוכה, ויכרת אתו ברית; ויבא אתו באלה, ואת-אילי הארץ לקח.  יד להיות ממלכה שפלה, לבלתי התנשא, לשמר את-בריתו, לעמדה.  טו וימרד-בו, לשלח מלאכיו מצרים, לתת-לו סוסים, ועם-רב; היצלח הימלט העשה אלה, והפר ברית ונמלט.  טז חי-אני, נאם אדני יהוה, אם-לא במקום המלך הממליך אתו, אשר בזה את-אלתו ואשר הפר את-בריתו--אתו בתוך-בבל, ימות.  יז ולא בחיל גדול ובקהל רב, יעשה אותו פרעה במלחמה, בשפך סללה, ובבנות דיק--להכרית, נפשות רבות.  יח ובזה אלה, להפר ברית; והנה נתן ידו וכל-אלה עשה, לא ימלט.  {ס}

יט לכן כה-אמר אדני יהוה, חי-אני, אם-לא אלתי אשר בזה, ובריתי אשר הפיר--ונתתיו, בראשו.  כ ופרשתי עליו רשתי, ונתפש במצודתי; והביאותיהו בבלה, ונשפטתי אתו שם, מעלו, אשר מעל-בי.  כא ואת כל-מברחו בכל-אגפיו בחרב יפלו, והנשארים לכל-רוח יפרשו; וידעתם, כי אני יהוה דברתי.  {פ}

כב כה אמר, אדני יהוה, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי; מראש ינקותיו, רך אקטף, ושתלתי אני, על הר-גבה ותלול.  כג בהר מרום ישראל, אשתלנו, ונשא ענף ועשה פרי, והיה לארז אדיר; ושכנו תחתיו, כל צפור כל-כנף--בצל דליותיו, תשכנה.  כד וידעו כל-עצי השדה, כי אני יהוה השפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שפל, הובשתי עץ לח, והפרחתי עץ יבש:  אני יהוה, דברתי ועשיתי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח