תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לח

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, שים פניך אל-גוג ארץ המגוג--נשיא, ראש משך ותבל; והנבא, עליו.  ג ואמרת, כה אמר אדני יהוה:  הנני אליך, גוג--נשיא, ראש משך ותבל.  ד ושובבתיך, ונתתי חחים בלחייך; והוצאתי אותך ואת-כל-חילך סוסים ופרשים, לבשי מכלול כלם--קהל רב צנה ומגן, תפשי חרבות כלם.  ה פרס כוש ופוט, אתם; כלם, מגן וכובע.  ו גמר, וכל-אגפיה--בית תוגרמה, ירכתי צפון ואת-כל-אגפיו; עמים רבים, אתך.  ז הכן, והכן לך--אתה, וכל-קהלך הנקהלים עליך; והיית להם, למשמר.  ח מימים רבים, תפקד--באחרית השנים תבוא אל-ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים, על הרי ישראל אשר-היו לחרבה תמיד; והיא מעמים הוצאה, וישבו לבטח כלם.  ט ועלית כשאה תבוא, כענן לכסות הארץ תהיה--אתה, וכל-אגפיך, ועמים רבים, אותך.  {ס}

י כה אמר, אדני יהוה:  והיה ביום ההוא, יעלו דברים על-לבבך, וחשבת, מחשבת רעה.  יא ואמרת, אעלה על-ארץ פרזות--אבוא השקטים, ישבי לבטח; כלם, ישבים באין חומה, ובריח ודלתים, אין להם.  יב לשלל שלל, ולבז בז--להשיב ידך על-חרבות נושבות, ואל-עם מאסף מגוים, עשה מקנה וקנין, ישבי על-טבור הארץ.  יג שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל-כפיריה, יאמרו לך, הלשלל שלל אתה בא, הלבז בז הקהלת קהלך--לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקנין, לשלל, שלל גדול.  {ס}

יד לכן, הנבא בן-אדם, ואמרת לגוג, כה אמר אדני יהוה:  הלוא ביום ההוא, בשבת עמי ישראל לבטח--תדע.  טו ובאת ממקומך, מירכתי צפון--אתה, ועמים רבים אתך:  רכבי סוסים כלם, קהל גדול וחיל רב.  טז ועלית על-עמי ישראל, כענן לכסות הארץ; באחרית הימים תהיה, והבאותיך על-ארצי, למען דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם, גוג.  {ס}

יז כה-אמר אדני יהוה, האתה-הוא אשר-דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, הנבאים בימים ההם, שנים--להביא אתך, עליהם.  {ס}

יח והיה ביום ההוא, ביום בוא גוג על-אדמת ישראל--נאם, אדני יהוה:  תעלה חמתי, באפי.  יט ובקנאתי באש-עברתי, דברתי:  אם-לא ביום ההוא, יהיה רעש גדול, על, אדמת ישראל.  כ ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה, וכל-הרמש הרמש על-האדמה, וכל האדם, אשר על-פני האדמה; ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל-חומה, לארץ תפול.  כא וקראתי עליו לכל-הרי חרב, נאם אדני יהוה:  חרב איש, באחיו תהיה.  כב ונשפטתי אתו, בדבר ובדם; וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית, אמטיר עליו ועל-אגפיו, ועל-עמים רבים, אשר אתו.  כג והתגדלתי, והתקדשתי, ונודעתי, לעיני גוים רבים; וידעו, כי-אני יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח