תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק כט

א בשנה, העשרית, בעשרי, בשנים עשר לחדש--היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם--שים פניך, על-פרעה מלך מצרים; והנבא עליו, ועל-מצרים כלה.  ג דבר ואמרת כה-אמר אדני יהוה, הנני עליך פרעה מלך-מצרים, התנים הגדול, הרבץ בתוך יאריו:  אשר אמר לי יארי, ואני עשיתני.  ד ונתתי חחיים חחים בלחייך, והדבקתי דגת-יאריך בקשקשתיך; והעליתיך, מתוך יאריך, ואת כל-דגת יאריך, בקשקשתיך תדבק.  ה ונטשתיך המדברה, אותך ואת כל-דגת יאריך, על-פני השדה תפול, לא תאסף ולא תקבץ--לחית הארץ ולעוף השמים, נתתיך לאכלה.  ו וידעו כל-ישבי מצרים, כי אני יהוה, יען היותם משענת קנה, לבית ישראל.  ז בתפשם בך בכפך בכף תרוץ, ובקעת להם כל-כתף; ובהשענם עליך תשבר, והעמדת להם כל-מתנים.  {ס}

ח לכן, כה אמר אדני יהוה, הנני מביא עליך, חרב; והכרתי ממך, אדם ובהמה.  ט והיתה ארץ-מצרים לשממה וחרבה, וידעו כי-אני יהוה:  יען אמר יאר לי, ואני עשיתי.  י לכן הנני אליך, ואל-יאריך; ונתתי את-ארץ מצרים, לחרבות חרב שממה, ממגדל סונה, ועד-גבול כוש.  יא לא תעבר-בה רגל אדם, ורגל בהמה לא תעבר-בה; ולא תשב, ארבעים שנה.  יב ונתתי את-ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחרבות תהיין שממה, ארבעים, שנה; והפצתי את-מצרים בגוים, וזריתים בארצות.  {ס}

יג כי כה אמר, אדני יהוה:  מקץ ארבעים שנה, אקבץ את-מצרים, מן-העמים, אשר-נפצו שמה.  יד ושבתי, את-שבות מצרים, והשבתי אתם ארץ פתרוס, על-ארץ מכורתם; והיו שם, ממלכה שפלה.  טו מן-הממלכות תהיה שפלה, ולא-תתנשא עוד על-הגוים; והמעטתים--לבלתי, רדות בגוים.  טז ולא יהיה-עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון, בפנותם אחריהם; וידעו, כי אני אדני יהוה.  {פ}

יז ויהי, בעשרים ושבע שנה, בראשון, באחד לחדש; היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  יח בן-אדם, נבוכדראצר מלך-בבל העביד את-חילו עבדה גדולה אל-צר--כל-ראש מקרח, וכל-כתף מרוטה; ושכר לא-היה לו ולחילו, מצר, על-העבדה, אשר-עבד עליה.  {ס}

יט לכן, כה אמר אדני יהוה, הנני נתן לנבוכדראצר מלך-בבל, את-ארץ מצרים; ונשא המנה ושלל שללה, ובזז בזה, והיתה שכר, לחילו.  כ פעלתו אשר-עבד בה, נתתי לו את-ארץ מצרים, אשר עשו לי, נאם אדני יהוה.  כא ביום ההוא, אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון-פה, בתוכם; וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח