תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ח

א ויהי בשנה הששית, בששי בחמשה לחדש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפני; ותפל עלי שם, יד אדני יהוה.  ב ואראה, והנה דמות כמראה-אש--ממראה מתניו ולמטה, אש; וממתניו ולמעלה, כמראה-זהר כעין החשמלה.  ג וישלח תבנית יד, ויקחני בציצת ראשי; ותשא אתי רוח בין-הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים, אל-פתח שער הפנימית הפונה צפונה, אשר-שם מושב, סמל הקנאה המקנה.  ד והנה-שם--כבוד, אלהי ישראל:  כמראה, אשר ראיתי בבקעה.  ה ויאמר אלי--בן-אדם, שא-נא עיניך דרך צפונה; ואשא עיני, דרך צפונה, והנה מצפון לשער המזבח, סמל הקנאה הזה בבאה.  ו ויאמר אלי--בן-אדם, הראה אתה מהם מה הם עשים; תועבות גדלות אשר בית-ישראל עשים פה, לרחקה מעל מקדשי, ועוד תשוב תראה, תועבות גדלות.  {פ}

ז ויבא אתי, אל-פתח החצר; ואראה, והנה חר-אחד בקיר.  ח ויאמר אלי, בן-אדם חתר-נא בקיר; ואחתר בקיר, והנה פתח אחד.  {ס}

ט ויאמר, אלי:  בא וראה את-התועבות הרעות, אשר הם עשים פה.  י ואבוא, ואראה, והנה כל-תבנית רמש ובהמה שקץ, וכל-גלולי בית ישראל--מחקה על-הקיר, סביב סביב.  יא ושבעים איש מזקני בית-ישראל ויאזניהו בן-שפן עמד בתוכם, עמדים לפניהם, ואיש מקטרתו, בידו; ועתר ענן-הקטרת, עלה.  יב ויאמר אלי, הראית בן-אדם, אשר זקני בית-ישראל עשים בחשך, איש בחדרי משכיתו:  כי אמרים, אין יהוה ראה אתנו--עזב יהוה, את-הארץ.  יג ויאמר, אלי:  עוד תשוב תראה תועבות גדלות, אשר-המה עשים.  יד ויבא אתי, אל-פתח שער בית-יהוה, אשר, אל-הצפונה; והנה-שם הנשים ישבות, מבכות את-התמוז.  {ס}

טו ויאמר אלי, הראית בן-אדם; עוד תשוב תראה תועבות, גדלות מאלה.  טז ויבא אתי, אל-חצר בית-יהוה הפנימית, והנה-פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח, כעשרים וחמשה איש; אחריהם אל-היכל יהוה, ופניהם קדמה, והמה משתחויתם קדמה, לשמש.  יז ויאמר אלי, הראית בן-אדם--הנקל לבית יהודה, מעשות את-התועבות אשר עשו-פה:  כי-מלאו את-הארץ חמס, וישבו להכעיסני, והנם שלחים את-הזמורה, אל-אפם.  יח וגם-אני אעשה בחמה, לא-תחוס עיני ולא אחמל; וקראו באזני קול גדול, ולא אשמע אותם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח