תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק כח

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם אמר לנגיד צר כה-אמר אדני יהוה, יען גבה לבך ותאמר אל אני--מושב אלהים ישבתי, בלב ימים; ואתה אדם ולא-אל, ותתן לבך כלב אלהים.  ג הנה חכם אתה, מדנאל מדניאל:  כל-סתום, לא עממוך.  ד בחכמתך, ובתבונתך, עשית לך, חיל; ותעש זהב וכסף, באוצרותיך.  ה ברב חכמתך ברכלתך, הרבית חילך; ויגבה לבבך, בחילך.  {ס}

ו לכן, כה אמר אדני יהוה:  יען תתך את-לבבך, כלב אלהים.  ז לכן, הנני מביא עליך זרים--עריצי, גוים; והריקו חרבותם על-יפי חכמתך, וחללו יפעתך.  ח לשחת, יורדוך; ומתה ממותי חלל, בלב ימים.  ט האמר תאמר אלהים אני, לפני הרגך:  ואתה אדם ולא-אל, ביד מחלליך.  י מותי ערלים תמות, ביד-זרים:  כי אני דברתי, נאם אדני יהוה.  {פ}

יא ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  יב בן-אדם, שא קינה על-מלך צור; ואמרת לו, כה אמר אדני יהוה, אתה חותם תכנית, מלא חכמה וכליל יפי.  יג בעדן גן-אלהים היית, כל-אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשיש שהם וישפה, ספיר נפך, וברקת וזהב; מלאכת תפיך ונקביך בך, ביום הבראך כוננו.  יד את-כרוב--ממשח, הסוכך; ונתתיך, בהר קדש אלהים היית--בתוך אבני-אש, התהלכת.  טו תמים אתה בדרכיך, מיום הבראך, עד-נמצא עולתה, בך.  טז ברב רכלתך, מלו תוכך חמס--ותחטא; ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך, מתוך אבני-אש.  יז גבה לבך ביפיך, שחת חכמתך על-יפעתך; על-ארץ השלכתיך, לפני מלכים נתתיך--לראוה בך.  יח מרב עוניך, בעול רכלתך, חללת, מקדשיך; ואוצא-אש מתוכך, היא אכלתך, ואתנך לאפר על-הארץ, לעיני כל-ראיך.  יט כל-יודעיך, בעמים, שממו, עליך; בלהות היית, ואינך עד-עולם.  {פ}

כ ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  כא בן-אדם, שים פניך אל-צידון, והנבא, עליה.  כב ואמרת, כה אמר אדני יהוה, הנני עליך צידון, ונכבדתי בתוכך; וידעו כי-אני יהוה, בעשותי בה שפטים--ונקדשתי בה.  כג ושלחתי-בה דבר ודם, בחוצותיה, ונפלל חלל בתוכה, בחרב עליה מסביב; וידעו, כי-אני יהוה.  כד ולא-יהיה עוד לבית ישראל, סלון ממאיר וקוץ מכאב, מכל סביבתם, השאטים אותם; וידעו, כי אני אדני יהוה.  {פ}

כה כה-אמר, אדני יהוה, בקבצי את-בית ישראל מן-העמים אשר נפצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגוים; וישבו, על-אדמתם, אשר נתתי, לעבדי ליעקב.  כו וישבו עליה, לבטח, ובנו בתים ונטעו כרמים, וישבו לבטח:  בעשותי שפטים, בכל השאטים אתם מסביבותם--וידעו, כי אני יהוה אלהיהם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח