תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לא

א ויהי, באחת עשרה שנה, בשלישי, באחד לחדש; היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, אמר אל-פרעה מלך-מצרים ואל-המונו:  אל-מי, דמית בגדלך.  ג הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף וחרש מצל--וגבה קומה; ובין עבתים, היתה צמרתו.  ד מים גדלוהו, תהום רממתהו; את-נהרתיה, הלך סביבות מטעה, ואת-תעלתיה שלחה, אל כל-עצי השדה.  ה על-כן גבהא קמתו, מכל עצי השדה; ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתו, ממים רבים--בשלחו.  ו בסעפתיו קננו, כל-עוף השמים, ותחת פארתיו ילדו, כל חית השדה; ובצלו, ישבו, כל, גוים רבים.  ז וייף בגדלו, בארך דליותיו:  כי-היה שרשו, אל-מים רבים.  ח ארזים לא-עממהו, בגן-אלהים--ברושים לא דמו אל-סעפתיו, וערמנים לא-היו כפראתיו:  כל-עץ, בגן-אלהים--לא-דמה אליו, ביפיו.  ט יפה עשיתיו, ברב דליותיו; ויקנאהו, כל-עצי-עדן, אשר, בגן האלהים.  {פ}

י לכן, כה אמר אדני יהוה, יען, אשר גבהת בקומה; ויתן צמרתו אל-בין עבותים, ורם לבבו בגבהו.  יא ואתנהו--ביד, איל גוים; עשו יעשה לו, כרשעו גרשתהו.  יב ויכרתהו זרים עריצי גוים, ויטשהו; אל-ההרים ובכל-גאיות נפלו דליותיו, ותשברנה פראתיו בכל אפיקי הארץ, וירדו מצלו כל-עמי הארץ, ויטשהו.  יג על-מפלתו ישכנו, כל-עוף השמים; ואל-פראתיו היו, כל חית השדה.  יד למען אשר לא-יגבהו בקומתם כל-עצי-מים, ולא-יתנו את-צמרתם אל-בין עבתים, ולא-יעמדו אליהם בגבהם, כל-שתי מים:  כי-כלם נתנו למות אל-ארץ תחתית, בתוך בני אדם--אל-יורדי בור.  {פ}

טו כה-אמר אדני יהוה, ביום רדתו שאולה האבלתי כסתי עליו את-תהום, ואמנע נהרותיה, ויכלאו מים רבים; ואקדר עליו לבנון, וכל-עצי השדה עליו עלפה.  טז מקול מפלתו הרעשתי גוים, בהורדי אתו שאולה את-יורדי בור; וינחמו בארץ תחתית, כל-עצי-עדן--מבחר וטוב-לבנון, כל-שתי מים.  יז גם-הם, אתו ירדו שאולה--אל-חללי-חרב; וזרעו ישבו בצלו, בתוך גוים.  יח אל-מי דמית ככה בכבוד ובגדל, בעצי-עדן; והורדת את-עצי-עדן אל-ארץ תחתית, בתוך ערלים תשכב את-חללי-חרב--הוא פרעה וכל-המונה, נאם אדני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח