תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק יא

א ותשא אתי רוח, ותבא אתי אל-שער בית-יהוה הקדמוני הפונה קדימה, והנה בפתח השער, עשרים וחמשה איש; ואראה בתוכם את-יאזניה בן-עזר, ואת-פלטיהו בן-בניהו--שרי העם.  {פ}

ב ויאמר, אלי:  בן-אדם--אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת-רע, בעיר הזאת.  ג האמרים, לא בקרוב בנות בתים; היא הסיר, ואנחנו הבשר.  {ס}

ד לכן, הנבא עליהם:  הנבא, בן-אדם.  ה ותפל עלי, רוח יהוה, ויאמר אלי אמר כה-אמר יהוה, כן אמרתם בית ישראל; ומעלות רוחכם, אני ידעתיה.  ו הרביתם חלליכם, בעיר הזאת; ומלאתם חוצתיה, חלל.  {פ}

ז לכן, כה-אמר אדני יהוה, חלליכם אשר שמתם בתוכה, המה הבשר והיא הסיר; ואתכם, הוציא מתוכה.  ח חרב, יראתם; וחרב אביא עליכם, נאם אדני יהוה.  ט והוצאתי אתכם מתוכה, ונתתי אתכם ביד-זרים; ועשיתי בכם, שפטים.  י בחרב תפלו, על-גבול ישראל אשפוט אתכם; וידעתם, כי-אני יהוה.  יא היא, לא-תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו בתוכה, לבשר; אל-גבול ישראל, אשפט אתכם.  יב וידעתם, כי-אני יהוה, אשר בחקי לא הלכתם, ומשפטי לא עשיתם; וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם, עשיתם.  יג ויהי, כהנבאי, ופלטיהו בן-בניה, מת; ואפל על-פני ואזעק קול-גדול, ואמר אהה אדני יהוה--כלה אתה עשה, את שארית ישראל.  {פ}

יד ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  טו בן-אדם, אחיך אחיך אנשי גאלתך, וכל-בית ישראל, כלה:  אשר אמרו להם ישבי ירושלם, רחקו מעל יהוה--לנו היא נתנה הארץ, למורשה.  {ס}

טז לכן אמר, כה-אמר אדני יהוה, כי הרחקתים בגוים, וכי הפיצותים בארצות; ואהי להם למקדש מעט, בארצות אשר-באו שם.  {ס}

יז לכן אמר, כה-אמר אדני יהוה, וקבצתי אתכם מן-העמים, ואספתי אתכם מן-הארצות אשר נפצותם בהם; ונתתי לכם, את-אדמת ישראל.  יח ובאו-שמה; והסירו את-כל-שקוציה, ואת-כל-תועבותיה--ממנה.  יט ונתתי להם לב אחד, ורוח חדשה אתן בקרבכם; והסרתי לב האבן, מבשרם, ונתתי להם, לב בשר.  כ למען בחקתי ילכו, ואת-משפטי ישמרו ועשו אתם; והיו-לי לעם--ואני, אהיה להם לאלהים.  כא ואל-לב שקוציהם ותועבותיהם, לבם הלך--דרכם בראשם נתתי, נאם אדני יהוה.  כב וישאו הכרובים את-כנפיהם, והאופנים לעמתם; וכבוד אלהי-ישראל עליהם, מלמעלה.  כג ויעל כבוד יהוה, מעל תוך העיר; ויעמד, על-ההר, אשר, מקדם לעיר.  כד ורוח נשאתני, ותבאני כשדימה אל-הגולה, במראה, ברוח אלהים; ויעל, מעלי, המראה, אשר ראיתי.  כה ואדבר, אל-הגולה, את כל-דברי יהוה, אשר הראני.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח